Komunikat w sprawie odwołania organizacji imprez wędkarskich w Uniejowie

W zwiazku z apelem Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego o ograniczeniu, zaniechaniu lub zmianie terminów wszystkich imprez wędkarskich w całym kraju, Koło Wędkarskie w Uniejowie odwołuje „Otwarcie sezonu wędkarskiego 2020 na zbiorniku Kaczka w Człopach”, zaplanowane na 19 kwietnia br.

Jak zapewnia Prezes Zarządu Koła nr 16 PZW w Uniejowie, Dariusz Adamiak, zawody zostaną przeniesione na inny termin, kiedy sytuacja zagrożenia koronawirusem zostanie opanowana. W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Koła pod numerem telefonu: 698 839 648.

 


Apel Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego do wszystkich członków, wędkarzy i jednostek organizacyjnych Związku wszystkich szczebli

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Z uwagi na zagrożenie kraju wirusem określanym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374),  jako COVID-19 informujemy, że ta nadzwyczajna dla nas wszystkich sytuacja powoduje wiele zmian w pracach organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie całego kraju.

Decyzją władz FIPS odwołane lub przesunięte w terminie zostały międzynarodowe sportowe zawody wędkarskie. W ślad za tym odwoływanych jest wiele imprez na szczeblu krajowym i lokalnym. Wiele instytucji wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów lub przechodzi na pracę zdalną.

Mając na uwadze dobro nas wszystkich zalecamy, aby Zarządy Okręgów i Kół PZW podjęły decyzje o:
– wprowadzeniu odpowiednich procedur umożliwiających wnoszenie składek członkowskich np. drogą elektroniczną,
– ograniczeniu, zaniechaniu lub zmianie terminów wszystkich imprez organizowanych na Waszym terenie, w tym organizowanych obchodów jubileuszowych i zajęć z młodzieżą wędkarską.

Szanowni członkowie PZW i wędkarze niezrzeszeni,

Zwracamy się o zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Prosimy o wyrozumiałość w przypadkach występujących problemów. Wierzymy, że stan ten będzie krótkotrwały. Nasi skarbnicy apelują – Nie odkładajmy na ostatnią chwilę uzyskania zezwolenia na amatorski połów ryb. Unikniemy w ten sposób zagrożenia związanego z przebywaniem w dużych skupiskach.

Życzymy Wam i Waszym bliskim dużo zdrowia.

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

(MB)