Kondolencje

Z głębokim smutkiem i poczuciem wielkiej straty przyjęliśmy dziś wiadomość o odejściu

ś.p. Mieczysława Urbaniaka

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie I i II kadencji

Naczelnika Straży Pożarnej w jednostce OSP Ostrowsko

Członka Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie    (w latach 1989-1998 oraz 2010-2014)

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie (od 1993 roku) 

 

Odszedł od nas człowiek o wielkim sercu: prawy, życzliwy, zaangażowany w działania na rzecz lokalnej społeczności.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Bliskim ś.p. Mieczysława.

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 19 stycznia 2021 roku w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie.