Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza konkursy

W związku z ustanowieniem Roku 2021 jako „Europejski Rok Kolei”, Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił dwa konkursy: Plastyczny oraz Fotograficzny.

Konkurs Plastyczny Skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego, natomiast w konkursie Fotograficznym udział może wziąć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna przebywająca na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego, w odpowiedniej kategorii wiekowej od 15 do 18 roku życia lub powyżej 18 roku życia.

Cele konkursów
• promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021;
• uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej;
• utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu;
• promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu;
• rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczestników


Warunki udziału w konkursie fotograficznym

• zdjęcia Konkursowe muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu tj. przedstawiać tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o. o.);
• w ramach Konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie Zdjęcie aparatem fotograficznym lub smartfonem, które nie może być nigdzie wcześniej publikowane i nagrodzone w innych konkursach,
• ze zgłoszeniem należy przesłać 1 Zdjęcie Konkursowe zapisane w formacie *JPG – w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720;
• • zdjęcia Konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 r. do godziny 12.00.

Warunki udziału w konkursie plastycznym

• praca powinna być wykonana techniką dowolną (płaską) z uwzględnieniem, że tematyka pracy przedstawia tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o. o.);
• ze zgłoszeniem należy przesłać 1 zdjęcie wykonanej pracy plastycznej zapisane w formacie *JPG – w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720;
• prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 października 2021 r. do godziny 12.00.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursów dostępne są:
https://www.lodzkie.pl/rokkolei/

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: konkurs.infrastruktura@lodzkie.pl lub nr tel.: 42 291 97 32