Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50-lecie)

Małżeństwa, które w roku 2019 będą obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego, a ślub brały poza Uniejowem i chciałyby, aby wystąpić w Ich imieniu o Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, proszone są o zgłoszenie tego faktu do końca kwietnia 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Uniejowie (ul. Bł. Bogumiła 13, pok. 11 lub telefonicznie pod numerem tel. 63 28 89 789).