Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Małżeństwa, które w 2020 roku będą obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego, a ślub brały poza Uniejowem i chcą, aby wystąpić w Ich imieniu o Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, proszone są o zgłoszenie tego faktu do końca kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Uniejowie w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, pok. 11 lub telefonicznie pod numerem tel. 63 288 97 89.