Międzyszkolny przegląd poezji i pieśni patriotycznej w Stemplewie

Słowami „Witam wszystkich na radosnym świętowaniu 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”, Komendant Hufca ZHP Uniejów hm. Piotr Łukasiewicz powitał uczestników MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ, zorganizowanego 7 listopada przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie i Komendę Hufca ZHP w Uniejowie.

W przeglądzie wzięli udział przedstawiciele szkół z miasta i gminy Uniejów oraz przedstawiciele gromad zuchowych i drużyn harcerskich Hufca Uniejów: Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Szkoły Podstawowej w Wieleninie, Szkoły Podstawowej w Wilamowie, Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczego w Łęczycy, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Stemplewie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie, V Szczepu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, 4. Drużyny Harcerskiej „W Stronę Słońca” z SP w Szadku, 3. Gromady Zuchowej  „Krasnonutki” z SP w Uniejowie, Gromady Zuchowej „Wilamowskie Skrzaty”, Drużyny Harcerskiej „Wilamowskie Orły”, 1. Drużyny Harcerskiej „Zawiszacy” przy KH ZHP w Uniejowie, 3. Drużyny Harcerskiej „Strażnicy Lasu” przy KH ZHP w Uniejowie.

Celem przeglądu było radosne świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, integracja środowisk, propagowanie wśród młodzieży poezji i pieśni patriotycznej. Dla wszystkich uczestników przeglądu przygotowano harcerską grochówkę, piernikowe biało-czerwone serca, które rozdawane były w trakcie wspólnego śpiewania piosenki pt. „Wszyscy Polacy, to jedna rodzina…”, dyplomy i drobne upominki a także podziękowania dla nauczycieli i drużynowych, którzy przygotowali występy artystyczne.

MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ był dla wszystkich uczestników nietypową lekcją historii, wiedzy o społeczeństwie, zbiórką zuchową i harcerską.

(MB)

Z harcerskim pozdrowieniem

C  Z  U  W  A  J  !

Piotr Łukasiewicz

Fot. ZPEWiR Stemplew