Nabór wniosków do programu „Moja Woda” do 30 września 2020 r.

Budżet programu „Moja Woda” wynoszący 100 mln został wyczerpany w ciągu 2 miesięcy. Nabór wniosków składanych w wersji elektronicznej na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie trwał do 30 września, natomiast składanie wniosków w wersji papierowej jako potwierdzenie złożenia wniosku będzie można składać do 31 października br. Wszystkie wnioski, które zostaną złożone elektronicznie do 30 września i potwierdzone w wersji papierowej zostaną sfinansowane w 2020 r. przez NFOŚiGW. Jak powiedział Minister Klimatu Michał Kurtyka – na początku 2021r. planowane jest uruchomienie nowej edycji programu „Moja Woda”,  której budżet będzie porównywalny do tego z 2020 r.