Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Poddębickiego!

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju oraz z uwagi na zwiększenie ilości zachorowań na terenie powiatu poddębickiego i powiatów sąsiednich informujemy, iż zostaje wydłużony okres udzielania porad telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego do odwołania.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielania według poniższego harmonogramu:

🔰 Adwokat Katarzyna Leder – każdy poniedziałek i piątek w godz. 8–12 oraz w środy: 29.07, 26.08, 23.09 w godz. 12–16; pod nr tel. 796 914 426 oraz mailowo: pomocprawna@poddebicki.pl;

🔰 Adwokat Adam Piątowski – każdy piątek w godz. 8-12 oraz w środy: 12.08 i 09.09 w godz. 12-16 pod nr tel. 884 785 878 oraz mailowo: piatowski.pomocprawna@poddebicki.pl;

🔰 Radca Prawny Adrianna Rybarska – każdy poniedziałek w godz. 9-13, każdy wtorek w godz. 12-16 oraz w środy: 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09 w godz. 12-16; pod nr tel. 796 902 587 oraz mailowo: rybarska.pomocprawna@poddebicki.pl.


Od 16 maja br., na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzone zostały zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

  1. poszerzono krąg beneficjentów o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku,
  2. uproszczono na czas trwania epidemii procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Przed uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Nasze działania są podejmowane dla dobra wszystkich Mieszkańców Powiatu.

Z poważaniem,

Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki