Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

Burmistrz Miasta Uniejów, mając na uwadze dobro zwierząt domowych, przypomina właścicielom utrzymującym czworonogi o konieczności zapewnienia zwierzętom pomieszczenia chroniącego przed zimnem i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody (zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt -Dz.U z 2017, poz.1840). Informuję, iż zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi  w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Jednocześnie nadmieniam, iż w art. 37 ustawy o ochronie zwierząt przewidziana jest odpowiedzialność karna za naruszenie nakazów lub zakazów wspomnianej ustawy.

Bardzo ważną kwestią jest poruszenie tematyki znęcania się nad zwierzętami (zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia). Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje (w art. 35 ust. 1a ustawy) karę pozbawienia wolności do lat 3.

Każdy właściciel psa powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i musi być powtarzane każdego roku (w myśl zapisów art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt- Dz.U. z 2018 r., poz.1967).

Pamiętajmy, iż nie powinniśmy być obojętni na los krzywdzonych, zaniedbanych zwierząt.