Oddali hołd poległym w Czekaju

Rankiem 8 września 1939 roku dotarła do wioski od strony południowej około 100-osobowa grupa żołnierzy niemieckich. Cześć mieszkańców w obawie przed wrogiem opuściła wioskę. Niektórzy z nich niebawem wrócili, by strzec wraz z pozostałymi swego dobytku. Niemcy natomiast rozpoczęli swe okrutne  dzieło. Kolejno podpalali zabudowania i zabijali bezbronnych mieszkańców. Nie oszczędzali nikogo. Ich ofiarami byli młodzi i starcy, kobiety i mężczyźni. Okrucieństwo, którego dopuścili się hitlerowcy nie znało żadnej miary, gdy w pełnej zboża stodole zamknęli pięciu mężczyzn. Na oczach zrozpaczonych matek i żon, braci, sióstr i dzieci, przed którymi ustawili karabin maszynowy, oblali budynek benzyną, a następnie podpalili go, drwiąc przy tym z ofiar i ich najbliższych. Ogółem tego tragicznego dnia z rąk niemieckich oprawców zginęło we wsi 18 osób: Wincenty Antoniak, Władysław Antoniak, Bronisław Fijałkowski, Józef Fijałkowski, Tomasz Glinka, Władysław Kamiński, Antonina Kowalska, Marianna Kowalska, Stanisław Kowalski, Feliks Kurzawa, Franciszek Piechowski, Roman Piechowski, Jan Zwoliński, Kazimierz Zwoliński, Władysław Zwoliński oraz dwie niezidentyfikowane ofiary…

Pamięć o tamtych wydarzeniach jest wciąż żywa wśród rodzin pomordowanych i mieszkańców wsi. W minioną sobotę, 7 września, mieszkańcy Czekaja i zaproszeni goście uczcili pamięć rodaków zamordowanych tam przez niemieckiego okupanta 80 lat temu.

Uroczystość rozpoczęła msza święta polowa, poprowadzona przez księdza infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, przy pomocy wikariusza, ks. Piotra Dębowskiego. Po zakończeniu nabożeństwa, pan Tomasz Wójcik – historyk i regionalista – przedstawił historię tamtych wydarzeń, w świetle nowych badań historycznych. Kolejnym w porządku uroczystości był Uroczysty Apel odczytany przez ułana Zdzisława Pilarskiego z Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, który to Oddział wzbogacił oprawę wizualną wydarzenia.

Obchody w Czekaju zwieńczyło złożenie pod pomnikiem wieńców przez delegacje i przedstawicielstwa: rodzin Ofiar pomordowanych w Czekaju 8 września 1939 r., mieszkańców wsi Czekaj, członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Hołdzie Zamordowanym Mieszkańcom Wsi Gminy Uniejów, Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Uniejowie, członków Miejsko – Gminnego Koła PiS w Uniejowie, władz Powiatu Poddębickiego, Szkół Podstawowych w Spycimierzu, Wieleninie i Wilamowie, samorządu gminnego – w osobach Burmistrza Miasta Uniejów Józefa Kaczmarka i zastępcy burmistrza Janusza Kosmalskiego, delegacja radnych Rady Miejskiej w Uniejowie, przedstawicielstwo Parafii Uniejów w osobach ks. inf. Andrzeja Ziemieśkiewicza wraz z ks. Piotrem Dąbrowskim, delegacja sołtysów gminy Uniejów, Miejskiego Przedszkola Publicznego w Uniejowie, Przedstawicieli Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniejowie, „Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni”, prezesi zarządów spółek gminnych: Wiesław Skórka, reprezentujący zarząd „Spółki wodnej”; Jacek Kurpik, reprezentujący zarząd ”Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa” oraz Andrzej Zwoliński reprezentujący zarząd GS „Samopomoc chłopska” w Uniejowie.

W dalszej kolejności kwiaty złożyli: przedstawicielstwo Hufca ZHP w Uniejowie, delegacje Cechów Parafii Uniejów oraz Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, Członkowie Miejsko – Gminnego Koła PSL w Uniejowie, Zarząd Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, Jarosław Klonowski – dyrektor PKO Banku Polskiego oddział w Uniejowie, a także delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Uniejowa, Zaborowa, Biernacic, Czepowa, Spycimierza, Felicjanowa, Wilamowa oraz Wielenina. Jako ostatni, wiązankę złożył Andrzej Walter – Komendant honorowy Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 25. Pułku Ułanów Poznańskich. Uroczystość pod pomnikiem w Czekaju poprowadził Robert Palka, dyrektor MGOK w Uniejowie.

(MB)