Odsłonięcie prezbiterium i tort na urodziny Uzdrowiska

W poniedziałek, 10 czerwca odsłonięto i poświęcono odrestaurowane prezbiterium kolegiaty uniejowskiej. Po uroczystej Mszy Św. z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa Wiesława Alojzego Meringa pokrojono tort na siódme urodziny Uzdrowiska.

Uroczystości zbiegły się ze Świętem Zesłania Ducha Świętego, znanym powszechnie jako Zielone Świątki. W drugi dzień uroczystości, obchodzony jest w Parafii Uniejów odpust ku czci św. Bogumiła. Tegoroczny odpust miał jednak charakter szczególny, ponieważ podczas koncelebrowanej Mszy Świętej o godzinie 11.30, biskup Diecezji Włocławskiej, Wiesław Alojzy Mering poświęcił odnowioną nastawę ołtarzową i prezbiterium, nad którymi przez ponad rok pracowała firma Stacco Art Moniki Bystronskiej – Kunat.
Uroczystości uświetniło wielu znamienitych gości, m.in. Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek wraz z małżonką, Starosta Powiatu Poddębickiego – Małgorzata Komajda, Poseł na Sejm RP Piotr Polak. Wśród przybyłych znaleźli się również konserwatorzy – Państwo Monika i Marcin Kunat, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Kapituły Uniejowskiej oraz cechy i mieszkańcy.

Po liturgii eucharystycznej, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz podziękował za przybycie i wkład wszystkim władzom samorządowym i powiatowym, instytucjom oraz parafianom, dzięki którym „można dokonywać rzeczy niemożliwych”. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował również do Urzędu Marszałkowskiego przywołując udzielone dofinansowanie na ołtarz. Podziękował gościom, przedstawicielom Kapituły Uniejowskiej i biskupowi Meringowi za okazywaną życzliwość i wsparcie w realizacji przedsięwzięcia.
Biskup dokonał uroczystego poświęcenia nastawy i prezbiterium przypominając, że świątynia uniejowska należy do jednego z najstarszych obiektów sakralnych w diecezji włocławskiej.
Zawsze patrzyłem na piękno i majestat tej świątyni, ale brakowało mi ducha, który byłby w stanie zmobilizować instytucje i pojedyncze osoby, aby przywrócić obiektowi jego piękno. Prezbiterium jest świadectwem ciężkiej pracy wielu osób. Gratuluję mieszkańcom Uniejowa, ze wnoszą ducha pobożności i szacunku dla tradycji. Gratuluję księdzu infułatowi, burmistrzowi i wszystkim, którzy pomagali w tej wielkiej sprawie” – mówił ksiądz biskup.

Po mszy św. ks. infułat w imieniu Burmistrza Miasta Uniejów i Prezesa PGK „Termy Uniejów” zaprosił wszystkich przybyłych na słodki poczęstunek – tort z okazji siódmych urodzin przyznaniu miastu statusu uzdrowiska.

Przypominamy pokrótce, że prace remontowe w prezbiterium trwały ponad rok. W grudniu 2018 r. ukończono restaurację ołtarza głównego ze względu na pozyskane dofinansowanie (61 tys zł.) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z łącznej kwoty 170 tys. zł. przeznaczonej na ten cel. W ramach prac w prezbiterium odnowiono sklepienie oraz odrestaurowano polichromię figuralną autorstwa Leona Zdziarskiego z 1904 roku, wpisaną w rejestr zabytków. Odnowiono również stalle kanonickie, a dwie z nich otrzymały nadstawy z herbem Uniejowa. Łączny przedsięwzięcia szacuje się na ponad pół miliona zł. Całość kwoty, poza wspomnianym dofinansowaniem, jest wkładem własnym parafii. Sama inwestycja należy do jednej z najbardziej kosztownych w ciągu ostatnich dekad.