Ogłoszono przetarg na budowę Farmy Alka

31 grudnia ruszyła procedura przetargowa na budowę Farmy Alka. Nowy park tematyczny będzie kolejnym elementem ubogacającym tereny w pobliżu Zagrody Młynarskiej. Termin składania ofert wyznaczono na 20 stycznia br. – informuje magistrat.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych parku tematycznego o funkcji turystyczno – poznawczej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów wraz z wszelkimi instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Park tematyczny składa się z zespołu dwóch budynków w formie nowoczesnych stodół zorientowanych względem siebie na schemacie litery V, oraz pawilonowego łącznika zlokalizowanego przy ul. Abp. Jakuba Świnki. W kompleksie zostaną wyodrębnione 4 pomieszczenia o funkcji dydaktyczno – poznawczej w dedykowanych grupach tematycznych (po dwie na każdy budynek) wraz z wiodącą przez nie ścieżką edukacyjną obrazującą proces powstawania produktów spożywczych od przysłowiowego ziarenka do bochenka. Dodatkową atrakcją będzie piąta część obiektu – strefa animacji dla dzieci, ze studiem telewizyjnym umożliwiającym nagrywanie materiałów wideo. Pawilon łącznik przewidziano jako zaplecze recepcyjne oraz szatniowo sanitarne.

Farma Alka będzie interesującym punktem na nowej mapie turystycznej Uniejowa – zarówno dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, jak i nieco starszych gości uzdrowiska. Połączenie interaktywności, zabawy i edukacji pozwoli Gościom spędzić czas w sposób przyjemny i pożyteczny.

Z uwagi na swą specyfikę będzie to zupełnie nowy obiekt nie tylko w kontekście naszego miasta, ale też w skali województwa łódzkiego. Strefy tematyczne poświęcone lokalnym zasobom takim jak: jajka, mleka, warzywa i owoce oraz pieczywo będą promować i wzmacniać potencjał społeczno – gospodarczy posiadanych przez gminę zasobów.

Grupami docelowymi projektu są dzieci w wieku 3-10 lat oraz rodziny z dziećmi. Z efektów realizacji projektu będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy Gminy Uniejów, powiatu poddębickiego oraz województwa łódzkiego, jak również turyści z innych regionów.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów” dofinansowane jest środkami unijnymi. Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2021 r.

A.Ow.