Otwarcie nowej hali w K-Flexie

Wczoraj, 10 kwietnia, w zakładzie K-Flex Polska w Wieleninie-Kolonii otwarto kolejną halę produkcyjno-magazynową o powierzchni 18 tysięcy metrów kwadratowych. Data otwarcia rozbudowanej części była nieprzypadkowa – przedsiębiorstwo obchodziło tego dnia 30-lecie istnienia.

Największy na terenie gminy Uniejów pracodawca, dzięki nowej inwestycji, zwiększy zatrudnienie o kolejne 130 osób. Obecnie magazyn już powoli zapełnia się towarem. W części produkcyjnej trwa montaż linii technologicznej.

– Nowi pracownicy już są przyjmowani do magazynu – poinformowł Bartłomiej Gröbner, dyrektor zarządzający K-Flex Polska. – Szukamy kandydatów do części produkcyjnej. Potrzebujemy zarówno specjalistów, jak i osoby do przekwalifikowania się. W nowej hali produkować będziemy między innymi izolacje z polietylenu.

Na oficjalnym otwarciu nowej części zjawili się nie tylko włoscy prezesi firmy, zaproszono także dyrektorów zarządzających z pozostałych fabryk grupy, m.in. z Niemiec. Władze samorządowe reprezentowali Jolanta Zięba-Gzik – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Starosta Powiatu Poddębickiego – Małgorzata Komajda wraz z Wicestarostą Piotrem Majerem, Burmistrz Miasta Uniejów Józef Kaczmarek, Mirosław Kolasa – sołtys Wielenina. Po krótkich przemówieniach, ks. Jarosław Olszewicz, proboszcz miejscowej parafii, poświęcił zakład. Na zakończenie oficjalnej części wzniesiono toast za powodzenie i pomyślność firmy, oby nadal rozwijała się w dynamicznym tempie, będąc sumiennym pracodawcą.

Dobudowana część, ma aż 18 tys. m. kw. oraz 200 m. kw. powierzchni biurowej. Nowe rozwiązania logistyczne sprawią, że na drodze dojazdowej do zakładu w kolejce będzie mogło ustawić się 10 tirów. Do tego dojdą parkingi na 16 samochodów ciężarowych oraz 100 samochodów osobowych. Ruch między dotychczasową i oddawaną do użytku częścią zakładu odbywał będzie się po drodze wewnętrznej. To wszystko powinno wpłynąć znacznie na poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej obok fabryki K-Flex.

Dzięki obecnej rozbudowie zakładu do końca roku zatrudnionych ma być około 130 osób, co oznacza, że liczba pracowników zatrudnionych w K-Flex Polska zbliży się do 800. Warto przypomnieć, że poprzednia rozbudowa miała tu miejsce zaledwie półtora roku temu. Otwarcie nowej hali magazynowej nastąpiło w październiku 2017 r.