Jest decyzja w sprawie grantu na zakup wyposażenia dla szkół

Gmina Uniejów otrzymała pozytywną informację w sprawie zakupu sprzętu komputerowego dla szkół w ramach programu „Zdalna szkoła +”. Już wkrótce placówki otrzymają kolejne komputery i laptopy.

Zdalna Szkoła + jest drugą odsłoną programu Zdalna szkoła, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. To kontynuacja wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do nauki zdalnej. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a głównym założeniem programu jest niwelowanie zgłaszanych przez samorządy potrzeb.

Również gmina Uniejów przystąpiła do programu, składając wniosek o dofinansowanie na zakup 7 komputerów typu all-in-one i 15 laptopów. Aplikacja została rozpatrzona pomyślnie i już wkrótce nowy sprzęt zostanie zakupiony i rozdysponowany między uczniów i nauczycieli, wspomagając kształcenie na odległość.

A.Ow,