Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie”

14 czerwca 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, podsumowano V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lotnicy – podniebni bohaterowie”, która w tym roku odbyła się pod hasłem ,,Lotnicy uczą”. Wśród nagrodzonych uczestników znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Wieleninie, której patronem jest również lotnik, płk. Szczepan Ścibior.

Konkurs przeprowadzany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach. Za tę formę promocji Patrona wśród uczniów oraz w środowisku odpowiedzialni są nauczyciele poddębickiej „Jedynki”: polonistki – Wioleta Rykowska i Bożena Piaseczna oraz historyk – Tomasz Wójcik. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani  Starosty, Małgorzaty Komajdy i przeprowadzony w partnerstwie z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego z Panią dr Iwoną Wieczorek na czele.

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu tekstu literackiego nawiązującego do  wartości wychowawczych, patriotycznych i humanistycznych, związanych bądź wynikających z życia i osiągnięć polskich lotników, np. walczących bohatersko o wolność naszej ojczyzny w czasie II wojny  światowej. Formuła konkursu dopuszczała także wiersz o współczesnym lotniku, o pięknie szybowania w przestworzach, marzeniach o lataniu czy historii lotnictwa. Konkurs dał możliwość rozbudzania marzeń, wykazania się oryginalnością stylu, języka i formy. Otworzył na świat młodych twórców, ukazując ich aktywność oraz innowacyjność. W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie z klas IV-VII szkół podstawowych, których patronami są lotnicy:

  • im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie;
  • im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie;
  • oraz im. Lotników Polskich w Poddębicach.

Prace oceniała Komisja Konkursu Literackiego w składzie: Dorota Kubiak –  polonistka, zastępca naczelnika w Wydziale Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach, Magdalena Skibińska i Katarzyna Cieślik – przedstawicielki Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz Wioleta Rykowska –  polonistka w Szkole Podstawowej nr 1 w Poddębicach. Zdecydowano o przyznaniu równorzędnych nagród, po dwie dla każdego miejsca „na pudle”:

I. nagroda: Katarzyna Oset (kl. VII a; S.P. w Dłutowie) oraz Tobiasz Gdański (kl. VII; S.P. w Wieleninie)

II. nagroda: Aleksandra Walczak (kl. VII a; S.P. w Poddębicach) oraz Aleksandra Kozłowska (kl. VII; S.P. w Wieleninie)

III. nagroda: Juliusz Tymiński (kl. VIII; S.P. w Poddębicach) oraz Aleksandra Masłowska (kl. VII a S.P. w Dłutowie)

Prowadząca konkursową galę Wioleta Rykowska podkreślała bardzo wysoki poziom prac. Wspomniała, że Tobiasz Gdański z Wielenina jest prawdziwym weteranem tego konkursu, brał bowiem udział we wszystkich edycjach, wielokrotnie zdobywając nagrody. Wiele ciepłych słów poświęciła także Aleksandrze Kozłowskiej, zwracając uwagę na niezwykłą dojrzałość wiersza jej autorstwa.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miejski w Poddębicach, Bank Spółdzielczy oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

Organizatorzy konkursu  bardzo dziękują Pani Małgorzacie Komajdzie oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Poddębicach za wsparcie organizacji konkursu.


Fot. arch. T. Wójcik