Program „Moja Woda” – nabór wniosków już ruszył

22 marca rozpoczął się nabór wniosków z programu „Moja Woda”, który ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację  do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie posesji objętej przedsięwzięciem takich jak:

– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego lub podziemnego

– instalacja rozsączająca

– zbiornik retencyjny nadziemny lub podziemny

– elementy do nawadniania

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem – 2 tys. zł.. Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany – 2 m3 .

Zakończenie przedsięwzięcia, rozumiane jako data podpisania protokołu odbioru końcowego lub oświadczenia o samodzielnym montażu, nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od daty złożenia (wpływu) wniosku pierwotnego

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat otrzymania dofinansowania, jak również złożyć wniosek, zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Uniejów do punktu obsługiwanego w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, przy ul. Orzechowej 6    (II piętro, pok. 38). Punkt otwarty jest w poniedziałki, w godz. 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Informacje można również uzyskać pod tel. 538 810 414.