Program „Moja Woda” – nabór wniosków już ruszył

1 lipca rozpoczął się nabór wniosków z programu „Moja Woda”, który ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Program realizowany będzie w latach 2020 – 2024, nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 maja 2024r. lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu „Moja Woda”.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie posesji objętej przedsięwzięciem takich jak:

– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego lub podziemnego

– instalacja rozsączająca

– zbiornik retencyjny nadziemny lub podziemny

– elementy do nawadniania

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat otrzymania dofinansowania, jak również złożyć wniosek, zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Uniejów do punktu obsługiwanego w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, przy ul. Orzechowej 6    (II piętro, pok. 38). Punkt otwarty jest w poniedziałki, w godz. 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Informacje można również uzyskać pod tel. 538 810 414.