Projekt „Powstrzymać suszę”

Klasa VIII B ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie, w ramach projektu „Powstrzymać suszę”, wykonała przed budynkiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – modelowy ogród deszczowy.

Żyjemy w przekonaniu, że brak wody to nie nasza sprawa i że ten problem dotyczy odległych krajów afrykańskich. Jak wskazują badania i prognozy, zagrożenie deficytem wody, jest problemem niezwykle realnym, i choć może trudno w to uwierzyć – zasoby wody w Polsce są niezwykle małe, a na dodatek systematycznie się kurczą.

Dlatego Województwo Łódzkie podjęło działania edukacyjne zmierzające do ochrony przed niedoborami wody poprzez przeciwdziałanie suszy i jej skutkom. Projekt w ramach którego prowadzone jest upowszechnianie wiedzy nosi nazwę: „Powstrzymać suszę”.

W ramach projektu, w dniu dzisiejszym, odbyła się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie część warsztatowa projektu, obejmująca wykład oraz budowę ogrodu deszczowego.

W części warsztatowej uczestniczyła klasa VIII B ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie, radni Rady Miejskiej w Uniejowie oraz mieszkańcy naszego miasta. Województwo Łódzkie reprezentowały: Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Agnieszka Grocholińska – pracownik Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju  Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Gminę Uniejów reprezentował Mirosław Madajski – Wiceburmistrz.

Realizacją merytorycznej części projektu zajęli się Elżbieta i Mariusz Urbaniakowie z firmy Deer Garden. Podczas wykładów pani Elżbieta przedstawiła problemy związane z malejącymi zasobami wodnymi na naszej planecie, ich skutki oraz przykłady dobrych praktyk w gospodarowaniu wodami opadowymi.

 

Część warsztatowa obejmowała budowę ogrodu deszczowego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Uniejowie. W tym działaniu przewodniczył pan Mariusz, który udzielał młodzieży niezbędnych wskazówek do wykonania ogrodu i czuwał nad prawidłowym przebiegiem prac.

W wyniku przeprowadzonych działań przed budynkiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie stanęła piękna donica z sosnowego drewna, w której powstał deszczowy ogród zasilany wodami opadowymi spływającymi z dachu budynku. W ogrodzie deszczowym  młodzież posadziła: przywrotnik ostroklapowy, paprotnik,  turzycę wiosenną, jeżówkę a nawet poziomki.

W czasie, kiedy młodzież pracowała nad budową ogrodu, dorośli mieli okazję zaczerpnąć profesjonalnej wiedzy dotyczącej rozwiązań do ogrodów a także podzielić się swoimi obserwacjami i doświadczeniem.

Dzisiejszy projekt realizowany był przy współpracy Województwa Łódzkiego i  kontynuowany będzie przez Gminę we własnym zakresie w latach 2022 – 2023.

Pamiętajmy, że ogród deszczowy, to nie tylko rozwiązanie dedykowane przestrzeni miejskiej, ale doskonały pomysł do wykorzystania wody opadowej na prywatnej działce.