Przecięciem wstęgi uroczyście otworzyliśmy targowisko

Z końcem sierpnia zakończono realizację inwestycji polegającej na przebudowaniu i zagospodarowaniu placu położonego tuż naprzeciwko cmentarza przy ul. Dąbskiej w Uniejowie. Przeprowadzona inwestycja pod nazwą „Przebudowa targowiska miejskiego w Uniejowie”, współfinansowana została ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 mln złotych. Całkowity koszt inwestycji, wykonanej przez „Dromex” FHU Roboty Drogowo-Budowlane Robert Pleśnierowicz z Koźminka, wyniósł 1 897 890,00 zł.

W ramach inwestycji teren został oświetlony i wyposażony w infrastrukturę niezbędną dla przywrócenia w tym miejscu lokalnego handlu – powstał parking z nawierzchnią z kostki brukowej, ogrodzenie i przede wszystkim nowoczesne stoiska handlowe tzw. markizy.

W dniu 11 października nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanego targowiska miejskiego z udziałem zaproszonych gości: Posła na Sejm RP – Piotra Polaka, Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego – Doroty Więckowskiej, reprezentującej Marszałka Województwa Łódzkiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Edyty Michalskiej, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi – Mirosława Kuklińskiego, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poddębicach – Anny Sidorowicz, Powiatowego Inspektora Weterynarii w Poddębicach – Teresy Kutzner, wykonawcy robót – „Dromex” FHU Roboty Drogowo-Budowlane – Roberta Pleśnierowicza, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z firmy PHU „Ortus” – Janusza Fenglera, Proboszcza Parafii Uniejów, ks. infułata – Andrzeja Ziemieśkiewicza, Zastępcy Burmistrza Uniejowa – Mirosława Madajskiego, radnych Rady Miejskiej w Uniejowie, sołtysów, przedsiębiorców z gminy Uniejów: Państwa Borowskich, Anny Kolasy, Ireneusza Galocha, Teresy Kaweckiej, Magdaleny i Radosława Kitów, Dariusza Marciniaka, Zofii Jesiołowskiej, Anny Miśkiewicz, Sylwestra Skoniecznego, Wojciecha Sztybrycha, osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku na targowisku – Andrzeja Marka oraz pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie.

Po powitaniu uczestników wydarzenia przez Burmistrza Miasta Uniejów – Józefa Kaczmarka, ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz poświęcił miejsce, w którym co czwartki odbywać się będzie targ.

-„Bardzo cieszę się, że w Uniejowie powstało kolejne dzieło dzięki życzliwości wielu osób i zaangażowaniu władz samorządowych – burmistrza i całej rady, przy wsparciu środków zewnętrznych, unijnych. To właśnie takie wydarzenia jak to dzisiejsze, cieszą i budują. Ta inwestycja będzie służyć z pewnością wszystkim mieszkańcom jako miejsce lokalnych produktów” – mówił Poseł na Sejm RP – Piotr Polak.

List gratulacyjny od Marszałka Województwa – Grzegorza Schreibera przeczytała Radna Sejmiku Woj. Łódzkiego – Dorota Więckowska: „ (…) W imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego gratulujemy gminie i jej mieszkańcom nowej inwestycji. Życzymy, aby targowisko dobrze służyło przez długie lata (…).

Następnie przedstawiciele instytucji wojewódzkich i powiatowych, władz gminy Uniejów, wykonawca dróg oraz przedsiębiorcy otworzyli uroczyście przecięciem wstęgi nowe targowisko, które od najbliższego czwartku, tj. 14 października będzie na stałe miejscem handlowym.

Targowisko jako miejsce parkingowe dla osób przyjeżdżających na cmentarz parafialny będzie czynne przez cały tydzień od rana do późnego wieczora.

(MP)