Remont nawierzchni chodników w Wilamowie

Wraz z początkiem ubiegłego tygodnia w Wilamowie rozpoczęła się rozbiórka chodników położonych w centralnej części miejscowości. To początek zapowiadanego remontu pieszych ciągów komunikacyjnych, biegnących wzdłuż głównej drogi do kościoła, sklepu oraz szkoły i chodników zlokalizowanych na terenie przy strażnicy OSP.

– Można powiedzieć, że wiosna w Wilamowie pojawiła się już w styczniu – żartobliwie komentuje jeden z właścicieli posesji, przy której powstaje właśnie nowy chodnik. – Wiosna, bo zazwyczaj dopiero o tej porze roku zaczynały się wszelkie budowy i roboty drogowe. No i to jakby taka wiosna dla mieszkańców, bo wieś czekała na ten remont już od kilku lat.

Do rozpoczęcia kalendarzowej wiosny jeszcze 2 miesiące, ale faktyczny brak zimy w tym roku i temperatury sięgające najwyżej kilku stopni Celsjusza na minusie, pozwoliły na bardzo wczesne rozpoczęcie prac ziemnych.

– W ubiegłym tygodniu pracownicy zdemontowali stare płyty betonowe, które tworzyły dotychczasową nawierzchnię – na razie po jednej stronie jezdni. Kiedy skończymy remont w tym miejscu, przeniesiemy się z pracami na drugą stronę, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – wyjaśnia Krzysztof Łuczak z firmy, która zajmuje się realizacją prac w Wilamowie. – Po rozebraniu starych nawierzchni, profiujemy i zagęszczamy podłoże pod warstwę 15-centymetrowej podbudowy z kruszyw oraz tłucznia. W dalszej kolejności układane są betonowe krawężniki, których w tym przypadku wraz z obrzeżami będzie blisko 700 metrów bieżących. Naturalnie, na samym końcu powstaje nawierzchnia chodnika – z kostki betonowej „Polbruk” o grubości 6 cm, którą pracownicy układają na 5-centymetrowej podsypce cementowo-piaskowej. Na dzień dzisiejszy ponad połowa chodnika po jednej stronie jest już gotowa.

Wymiana płyt betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami jest prowadzona na chodnikach biegnących wzdłuż drogi gminnej w centralnej części Wilamowa. Remont obejmuje ciąg komunikacyjny na planie litery „L”, od skrzyżowania przy kościele parafialnym i sklepie spożywczym, w kierunku przystanku PKS i strażnicy, aż do skrzyżowania z drogą powiatową (przy szkole podstawowej). Dodatkowe chodniki powstają także przy strażnicy OSP, wzdłuż wejść do budynku i wjazdu na wewnętrzny plac strażacki. Ze względu na prowadzone roboty drogowe, zalecamy objazd drogą powiatową, z drugiej strony centrum Wilamowa. Wszystkie remontowane odcinki zaznaczono na planie pomarańczowym kolorem:

Oprócz wymiany nawierzchni chodników, powstaną także nowe wjazdy do gospodarstw. Ten etap prac pozostawiono na koniec, aby nie utrudniać mieszkańcom dostania się na teren posesji. Wszystkie roboty w ramach remontu powinny potrwać nie dłużej, niż do końca stycznia. Łączna powierzchnia chodników, które zostaną wyremontowane wynosi ponad 830 metrów kwadratowych.

Wymiana nawierzchni chodników jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Wilamów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej szczegółów o inwestycji prowadzonej w Wilamowie znajdą Państwo w artykule „Nowe otoczenie kościoła w Wilamowie przed końcem maja przyszłego roku”.

(MB)