Rozbudowa basenów termalnych – aktualny stan prac

Trwają roboty polegające na rozbudowie kompleksu termalnego w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Obecny stan robót pokazuje jak bardzo rozbudowana infrastruktura, umożliwiająca działanie basenów, kryje się pod jego dnem. Wykop widoczny na zdjęciach to podłoże, na którym wkrótce zostanie osadzona niecka basenowa.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części zgodnie z zakresem programów inwestycyjnych pn. „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Rozbudowa kompleksu basenowego” „Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej”. 

Aktualnie trwają prace związane z realizacją pierwszego projektu. Wykonawcą inwestycji jest firma Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. z Siedlec, wyłoniona na drodze przetargu. Pod koniec lipca została podpisana umowa na realizację robót budowlanych pomiędzy burmistrzem Józefem Kaczmarkiem, a przedstawicielami w/w firmy. We wrześniu rozpoczęły się prace, a 18 października miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę obiektu, z udziałem delegacji zagranicznych.

Dźwigi i ciężki sprzęt pracują już od blisko pół roku. Przed przystąpieniem do właściwych prac budowlanych należało najpierw rozebrać utwardzony dojazd do boisk sportowych jak również fragmenty boisk kolidujących z inwestycją. Dotychczasowe prace są na etapie fundamentów. Wykonano komorę pod przyszłą maszynownię nowego basenu rekreacyjnego, zbudowano podłoże pod posadzenie niecki basenowej, a także wykonano część prac związanych z instalacją wodno – kanalizacyjną. Kolejnym etapem będzie osadzenie niecki basenowej.

Inwestycja polega na budowie wielofunkcyjnego basenu rekreacyjnego o powierzchni 800 m kw., który będzie wyposażony w urządzenia pozwalające maksymalnie wykorzystać właściwości lecznicze wody termalnej takie jak: leżanki i ławeczki rurowe z masażem powietrznym, masaże karku i ścienne z zasysaniem powietrza, kaskadę wodną, gejzery, zjeżdżalnie dla dzieci, siatkę wspinaczkową z pływającymi atrakcjami, kaskadę wodną i armatki.

Dodatkowo, w ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do budowy infrastruktury technicznej (m.in. komory technologicznej, systemu uzdatniania wody, budowę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowych).

Łączny koszt rozbudowy przewidziany na rozbudowę kompleksu oszacowany jest na kwotę blisko 23 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w kwocie 12,5 mln zł przeznaczonej na oba projekty. Reszta to wkład własny samorządu.

Do tej pory prace są realizowane według harmonogramu, zatem nowy basen powinien zostać uruchomiony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Prace przebiegają w taki sposób, aby pozostałe baseny funkcjonowały bez zmian. Użytkownicy mogą cały czas korzystać z obecnych basenów termalnych bezpiecznie i bez żadnych przeszkód.