Skwer przy ul. Targowej już gotowy

Dobiegła końca przebudowa skweru przy ul. Targowej i ul. Ireny Bojakowskiej w Uniejowie. Pojawiła się efektowna, miejska fontanna, wytyczono wygodniejszy układ ścieżek, które nie stanowią już bariery dla osób poruszających się na wózku. Jest też nowe, energooszczędne oświetlenie, estetyczne nasadzenia oraz… toaleta dla psów.

Przebudowa skweru leżącego u zbiegu ulic Ireny Bojakowskiej i Targowej w Uniejowie miała na celu przede wszystkim poprawę walorów użytkowych oraz wizualnych istniejącego terenu zieleni. Skwer znajdujący się w sąsiedztwie zabytkowej Kolegiaty, której otoczenie także wkrótce zostanie uporządkowane, stał się miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających uzdrowisko. Przestrzeń skweru została odpowiednio dostosowana – zarówno dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i dla spacerujących z wózkami dziecięcymi. Z alejek zniknęły sfatygowane i wystające płyty chodnikowe, a na nowej podbudowie położono nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, łagodny podjazd zastąpił schody, stanowiące przejście do ul. Kościelnej.

Wykonawcą zadania, wyłonionym na drodze przetargu, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz Forfecki ze Zgierza, które zakres prac zawartych w projekcie wyceniło na kwotę 750 tys. zł (druga oferta, złożona przez firmę z Chlebowa k. Turku, była o ok. 250 tys. zł droższa). Inwestycja została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” w kwocie blisko 300 tys. zł, a więc prawie połową sumy całkowitej.

W ramach tej kwoty wykonawca był zobowiązany do: rozebrania kamiennego kwietnika oraz nawierzchni alejek wraz z podbudową i wykonania w ich miejsce chodników z kostki brukowej, montażu obiektów małej architektury w postaci ławek z oparciem, koszy na śmieci, toalety dla psów oraz tablic informacyjnych, wbudowania murków oporowych wypełnionych kamieniem z siedziskami, zamontowania fontanny z niecką i pomieszczeniem technicznym, wykonania instalacji wodno–kanalizacyjnych, montażu lamp oświetlających teren oraz wykonania instalacji elektrycznej do oświetlenia i zasilania fontanny, posadzenia roślin i trawników oraz wykonania systemu nawadniania zieleni.

Rosnące na skwerze drzewa „okiełznały” cięcia pielęgnacyjne, a dzięki nowym nasadzeniom zieleni w tym miejscu przybyło kwitnących bylin oraz krzewów ozdobnych, które zasila automatyczny system nawadniania roślin. Całość lada dzień oświetli pięć lamp parkowych. Na skwerze zamontowano również monitoring.

Zupełnie nowym elementem jest fontanna typu Dry Plaza, którą zamontowano w centralnej części deptaku.  Na obraz wodny urządzenia składa się 11 strumieni lekko spienionej wody, zasilanych przy pomocy niezależnych dysz, dzięki czemu wysokość tryskających pionowo w górę słupków wody może być dynamicznie zmienna. Wszystkie dysze są osadzone w płycie chodnika, pod którą znajduje się system pomp i filtrów, wymuszający zamknięty obieg wody. Fontanna sterowana zegarem astronomicznym może wykonywać kilka różnych programów pracy np. program dzienny, program nocny z oświetleniem.

Plac, na którym znajduje się fontanna, z uwagi na różnicę poziomów terenu, został ograniczony od strony skweru murkami oporowymi, które dzięki zamontowaniu drewnianego siedziska służą także jako dodatkowe miejsce do wypoczynku. Na terenie skweru rozmieszczono elementy małej architektury: 12 ławek, osadzonych na betonowych donicach, w których na wiosnę pojawią się dodatkowe nasadzenia kwiatów oraz 8 koszy na śmieci z zabudową z drewna, nawiązującą do całości spójnej aranżacji placu.

Przy wejściu na skwer od strony ul.Targowej znajduje się tzw. piesuar, czyli przydatna miłośnikom czworonogów – toaleta dla psów. Ma ona postać niewielkiego okrągłego placyku, pośrodku którego umieszczono betonowy słupek z otworami. „Oznakowanie” słupka przez jednego psa prowokuje kolejne do załatwiania się w tym konkretnym miejscu. W sąsiedztwie piesuaru znajduje się kosz na psie odchody.

 

Dawna brama lokacyjnego miasta Uniejów

Przeprowadzone przez zgierską firmę prace wymagały rozkopania dużej powierzchni skweru, co jednak było konieczne, aby uniknąć ewentualnego demontażu nowej infrastruktury w przypadku awarii. Przy okazji tych robót pracownicy przekopując teren natknęli się na szczątki ludzkiego szkieletu. W pobliżu miejsca, gdzie znaleziony został szkielet, przebiegały dawniej granice miasta lokacyjnego i brama miejska. W trakcie prac znaleziono także fragmenty starych chałup oraz resztki ceramicznych naczyń. Archeolodzy odnaleźli w tym miejscu 478 fragmentów ceramiki naczyniowej, 6 fragmentów szkła naczyniowego, 4 przedmioty metalowe, 2 ułamki kafla piecowego, 2 fragmenty ceramiki budowlanej oraz 2 bryłki żużla żelaznego. Zbiór ceramiki był nieliczny, a zachowane fragmenty w większości małe i niecharakterystyczne. Udało się zrekonstruować jedynie dzban, garnek oraz dno kolejnego dużego garnka. Obecnie trwają rozmowy z konserwatorem zabytków z uniejowskiego skweru o wyrażenie zgody na umieszczenie eksponatów w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.

(MB)