Spycimierskie kwietne dywany w Meksyku

Delegacja ze Spycimierza gościła w Meksyku, gdzie przy okazji uroczystości ku czci Michała Archanioła zaprezentowała rodzime dziedzictwo i wielką chlubę, a więc usypany z żywych kwiatów dywan.

 

Wielowiekowa tradycja sypania kwietnych dywanów na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu jest niezwykle barwnym zwyczajem, który został już wielokrotnie doceniony w świadomości polskiej i europejskiej. Potwierdzeniem tego faktu jest równie owocna współpraca ze stowarzyszeniami włoskimi, w tym szczególnie ze stowarzyszeniem Infioritalia. Tym bardziej w trosce o kultywowanie i pielęgnowanie tej pięknej tradycji, niezwykle ważne są kontakty z innymi kulturami, cieszącymi się podobnymi obyczajami.

W tym roku Gmina Uniejów oraz Stowarzyszenie Spycimierskie Boże Ciało, zostało zaproszone do niewielkiego, meksykańskiego miasta Uriangato, na kolejną edycję międzynarodowych spotkań twórców artystycznych dywanów ulicznych. Należy przy tym podkreślić, że zdecydowana większość kosztów związanych z podróżą, pobytem, a nawet zakupem biletów leżała po stronie organizatorów. O tyle łatwiej było się zdecydować delegacji spycimierskiej w kwietnym wydarzeniu za oceanem.


Wspomniane miasteczko, położone w malowniczym regionie Guanajuato, co roku staje się miejscem spotkań wielu artystów, turystów, a przede wszystkim pielgrzymów i wiernych, chcących wziąć udział w tym niezwykle barwnym przedsięwzięciu. Meksykański festiwal będący główną częścią obchodów święta Michała Archanioła – patrona miasta, składa się z uroczystej mszy świętej, po której cudami słynąca figura świętego Archanioła, obwożona jest ulicami miasta. I to właśnie ze wspomnianą procesją łączy się piękny zwyczaj układania kwietnych i kolorowych dywanów na trasie całej miejskiej wędrówki patrona Uriangato. Zwyczaj tak dobrze rozumiany przez spycimierzan.

Oczywiście aby procesja mogła się odbyć, już od wczesnych godzin porannych, na całej jej trasie (niemal 5 kilometrów!), dziesiątki ludzi układają swoje niepowtarzalne kompozycje. Od kilku lat organizatorzy zapraszają delegacje z krajów, posiadających podobną kwiatową tradycję. Celem tej formuły jest wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy międzynarodowej, a co najważniejsze wspólnota, której efektem jest uświetnienie trasy procesji. W tym roku w gościnnym Meksyku pojawiły się delegacje z: Nikaragui, Gwatemali, San Salwador, Kolumbii, Panamy, Hiszpanii, Brazylii, Ekwadoru, Argentyny, Włoch oraz po raz pierwszy Polski.

Wśród zaprezentowanych prac dominowały motywy religijne, często przedstawiające postaci świętych. Spycimiersko-Uniejowska delegacja stworzyła zaś kwietny obraz przedstawiający logo stowarzyszenia – Krzyż i Hostię, wpisane w kwietne rozety niczym monstrancje. Co do stosowanych technik, to te, podobnie jak ludzie wykonujący obrazy, były różne: piasek, kora, płatki, pył kwiatowy, czy jak w przypadku polskiego dzieła – ziemia i świeże kwiaty. Wizyta w słonecznym Meksyku, stała się również niezapomnianą szansą na poznanie pięknej lokalnej kultury, zachwyt nad lokalną architekturą, czy nawiązanie przyjaźni z ludźmi posiadającymi tę sama pasję i podobne zwyczaje. Mowa tu rzecz jasna o układaniu kwietnych dywanów.

J.K.