Strażacy ochotnicy podsumowują rok (Człopy, Ostrowsko, Czepów)

Trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Uniejów. W poprzednich wpisach na ten temat pojawiły się już relacje spotkań druhów z Felicjanowa, Uniejowa, Wilamowa, Woli Przedmiejskiej, Zaborowa, Kuczek, Orzeszkowa, Rożniatowa oraz Gór. Dziś kilka słów o walnych zebraniach jednostek w Człopach, Ostrowsku i Czepowie.

 

OSP Człopy

Walne zebranie odbyło się tu 9 lutego. Z ramienia Zarządu MGZ OSP w Uniejowie w posiedzeniu uczestniczył dh Jacek Świątczak. Z racji tego, że obecne zebrania nie miały w tym roku charakteru sprawozdawczo-wyborczego obyło się bez zmian w Zarządzie. Prezesem straży na kolejny rok pozostaje Dariusz Łukasik. Dla niewielkiej jednostki w Człopach może być to niezwykle istotne 12 miesięcy. Druhowie oczekują bowiem na sfinalizowanie tematu termomodernizacji miejscowej strażnicy. Niestety, jak dotąd dwa projekty złożone przez druhów nie przeszły pozytywnej akceptacji, ale może do trzech razy sztuka…

– Wykonanie budżetu, bieżące remonty oraz utrzymanie remizy zdominowały tematykę zebrania – informuje Lucjan Łukasik, strażak i jednocześnie radny Rady Miejskiej. – Już drugi rok staramy się też o mały samochód dla naszej jednostki. Większy nam jest niepotrzebny, ale mały na pewno się przyda. Straż w Człopach stawia na młodych strażaków. W ostatnim czasie przyjęliśmy dwie młode osoby na stan. Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek wyposażył naszą jednostkę w trzy nowe komplety mundurów wyjściowych. Mamy więc już w co ubrać nasz młody narybek, tak aby odpowiednio prezentowali jednostkę podczas różnego rodzaju spotkań i uroczystości

 

OSP Ostrowsko

Walne zebranie sprawozdawcze odbyło się w sobotę 16 lutego o godz. 18:00 w strażnicy OSP Ostrowsko. W posiedzeniu wzięło udział 30 członków (jednostka liczy obecnie 51 druhów czynnych i honorowych łącznie), a także – z ramienia Zarządu MGZ OSP w Uniejowie – druhna Marianna Grubska.

W składzie Zarządu jednostki dokonano zmian. W związku z rezygnacją ze stanowiska naczelnika, którą dotychczas pełnił Łukasz Nita (obecnie radny Rady Miejskiej w Uniejowie), na posiedzeniu wybrano na jego miejsce dh Pawła Łysiaka. Zastępcą naczelnika został Kamil Przeor.

Działalność jednostki w ubiegłym roku była skupiona przede wszystkim na przygotowaniach do obchodów jubileuszu 100-lecia jednostki OSP w Ostrowsku. W dniach poprzedzających świętowanie rocznicy powołania ochotniczej straży pożarnej w Ostrowsku, druhowie ufundowali tablicę pamiątkową Założycieli jednostki, którą wmurowano w elewacji frontowej strażnicy. W dniu jubileuszu jednostce z Ostrowska nadano sztandar, a Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczył ją Złotym Znakiem Związku.

W sprawozdaniu za rok ubiegły zwrócono uwagę na dokończenie budowy altany i ułożenie ok 60 m kw. kostki brukowej na placu przed głównym wejściem do strażnicy. Ponadto, druhowie zakupili 10 mundurów koszarowych i 10 par butów. Poczynili również działania w kierunku pozyskania środków na kolejne 8 mundurów w tym roku. W planach na najbliższe 10 miesięcy działalności – jak podkreśla dh Prezes Marian Nita – w zależności od dostępnych środków, druhowie chcą dokończyć brukowanie placu przed strażnicą. Potrzebny też jest zakup wyposażenia ratowniczo – gaśniczego: 4 węży W75, 4 węży W52 oraz smoka do szlamówki. W planach długofalowych pozostaje zagospodarowanie placu za strażnicą.

 

OSP Czepów

Tego samego wieczoru, o godz. 19.00 zebrali się także druhowie ochotnicy z Czepowa. Na 19-stu wszystkich członków jednostki obecnych podczas walnego zebrania było 15-stu. Z ramienia Zarządu MGZ OSP w Uniejowie w posiedzeniu uczestniczył dh Bogdan Marciniak.

Druh Prezes Stanisław Pietrzak w sprawozdaniu za rok ubiegły wymienił zakupy, które jednostka zrealizowała przy udziale środków własnych, środków sołectw Czepów i Stanisławów oraz pieniędzy pochodzących z dofinansowania od Burmistrza Józefa Kaczmarka ze środków z budżetu gminy. Na wyposażenie sali OSP zakupiono w 2018 roku 10 szt. stołów oraz 70 szt. krzeseł. Druhowie z Czepowa, podobnie jak opisana powyżej jednostka OSP Ostrowsko, również świętowali okrągły jubileusz 100-lecia działalności. W związku z obchodami rocznicowymi przeprowadzono prace konserwacyjne w otoczeniu strażnicy: strażacy wyremontowali frontową część ogrodzenia, a także przygotowali i zainstalowali 2 nowe maszty na flagi. Kapitalnego remontu wymagała także syrena alarmowa, która uległa uszkodzeniu. Do wyposażenia jednostki w minionym roku przybyły: nowa piła spalinowa (zakupiona ze środków Funduszu Sprawiedliwości), kosiarka i akumulator (ze środków z budżetu gminy).

W 2018 roku druhowie z Czepowa byli organizatorami balu integracyjnego dla mieszkańców Czepowa i sąsiadujących sołectw oraz wycieczki integracyjnej do Niemiec (ze środków z funduszu sołeckiego z budżetu gminy Uniejów), a także obchodów, wspomnianej powyżej, setnej rocznicy założenia jednostki. W związku z obchodami, na stan straży zakupiono 6 mundurów wyjściowych oraz 3 szt. hełmów galowych dla członków pocztu sztandarowego, który w dniu jubileuszu nadano jednostce.

Plany na ten rok opierają się przede wszystkim na przygotowywanej termomodernizacji strażnicy, w ramach gminnego programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (6 strażnic OSP), dofinansowanego ze środków unijnych. Prezes jednostki wspomniał także o potrzebie zainstalowania systemu alarmowego w strażnicy, zakupie węży tłocznych oraz planach pozyskania nowych mundurów koszarowych.