Strażacy ochotnicy podsumowują rok (Orzeszków, Rożniatów, Góry)

Kolejnymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które spotkały się na walnych zebraniach, są: OSP Orzeszków, OSP Rożniatów oraz OSP Góry. Pierwsze dwie jednostki miały swoje zebrania 2 lutego, zaś druhowie z Gór spotkali się w niedzielę, 3 lutego.

 

OSP Orzeszków

Walne zebranie sprawozdawcze odbyło się 2 lutego w strażnicy OSP Orzeszków. W posiedzeniu wzięło udział 23 członków, czyli dokładnie tyle, ile liczy sobie tamtejsza jednostka, a także – z ramienia Zarządu MGZ OSP w Uniejowie – druh Lech Krajewski.

Działalność jednostki w ubiegłym roku opierała się głównie na dokończeniu rozpoczętej w 2017 r. inwestycji zagospodarowania placu przy strażnicy oraz rozliczenia dotacji, którą na ten cel strażacy pozyskali ze środków unijnych, z puli Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Z przebudowanego i urządzonego „podwórza” w pełni korzystano już w minione wakacje: w pierwszych dniach lata młodzież zorganizowała ognisko, natomiast w sierpniu mieszkańcy Orzeszkowa i Kolonii Orzeszków (w sumie ok 70 osób) spotkali się na placu w ramach wiejskich dożynek, zorganizowanych przez Łukasza Warycha i Tomasza Palkę.

W dalszej kolejności omówiono sprawy związane z bieżącą działalnością jednostki oraz dokonano zmiany w składzie Zarządu. Nowym Prezesem został Łukasz Warych, a Naczelnikiem – Maciej Warych.  Zmiany chwalą ustępujący ze stanowisk Prezesa – Marian Wojech i Naczelnika – Paweł Rzeźniczak: „Czas oddać władzę w ręce młodych i obrotnych druhów, którzy mają zapał do działania, bo przed nami sporo pracy związanej z planowaną termomodernizacją strażnicy”.

 

OSP Rożniatów

Zebranie sprawozdawcze jednostki straży w tej miejscowości również odbyło się w sobotę, 2 lutego, o godz. 19.00. Licząca 31 członków zwyczajnych, 4 honorowych oraz aż 20 członków wspierających jednostka, jest nie tylko wyjątkowo liczna, ale i nieprzeciętnie aktywna. Poza działalnością ratowniczą może pochwalić się także szeroko zakrojoną działalnością szkoleniową, edukacyjną, wychowawczą, sportową, kulturalną czy społeczną – oferując wszelkiego rodzaju pomoc mieszkańcom Rożniatowa i okolicznych wsi.

W roku sprawozdawczym jednostka pozyskała nowy sprzęt, m.in. motopompę „TOHATSU 8/16”  wraz z wężami ssawnymi, sprzęt do ratownictwa, ponadto w strażnicy zamontowano system zdalnego wywoływania oraz uzupełniono stan umundurowania czynnych ochotników.

Sprawozdanie było bardzo szczegółowe i obszerne – co wynika z aktywności jednostki OSP Rożniatów z Prezesem Pawłowskim na czele. Wśród najważniejszych zakupów do remizy, należy wymienić 2 płyty gazowe oraz naczynia na wyposażenie kuchni oraz pozyskanie mebli do urządzenia biura. Warto również wspomnieć o pracach wykonanych na terenie otaczającym strażnicę: wykonaniu tarasu z kostki brukowej i balustrady przed wejściem do budynku oraz rozpoczęcie budowy nowego ogrodzenia prawej strony placu.

Wśród bogatego wachlarza imprez integracyjnych, zorganizowanych w ubiegłym roku, wymieniono: Sylwester 2017/2018, Strażacki Mikołaj ze Śnieżynką oraz Dzień Babci i Dziadka, Parafialny Dzień Strażaka dla jednostek OSP z parafii Wielenin, współudział w zorganizowaniu Dnia Dziecka, Jubileusz 90-lecia OSP Rożniatów z odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski, współudział w organizacji  spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa. Przy tej okazji dh Wiesław Pawłowski niejednokrotnie podkreślił bardzo dobrze układającą się, stałą współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” oraz współpracę z jednostką z Zębu k. Zakopanego czy z Wojewódzką Organizacją Dobrowolców (strażaków ochotników) Białorusi w Brześciu. Spotkanie zakończyła kolacja przygotowana przez miejscowe Gospodynie.

 

OSP Góry

Walne zebranie w Górach odbyło się 3 lutego, uczestniczyło w nim 11 członków (przy liczbie członków ogółem: 13). Nie było żadnych zmian w zarządzie, a zatem prezesem nadal pozostaje były sołtys wsi, Stanisław Jaśkiewicz, zaś naczelnikiem Grzegorz Ziminiak. Za to poważna zmiana dotyczy liczebności jednostki, przybędzie jej pięcioro nowych członków, którzy na zebraniu zgłosili chęć przynależności. W szeregi jednostki OSP Góry zostaną przyjęci: Monika i Mariusz Mruk (p. Monika jest nowym sołtysem miejscowości, wybrana podczas wyborów w ubiegłym miesiącu), Mateusz oraz Daniel Florkowscy i Michał Kmiecik.

Podczas zebrania podsumowano dotychczasową działalność oraz podjęto rozmowy dotyczące planów na kolejny rok. Druhowie chcą w swoje ręce wziąć losy strażnicy, której stan techniczny wymaga jak najszybszej interwencji. Duże nadzieje pokładali w programie termomodernizacji obiektów OSP, do którego strażnica w Górach niestety się nie zakwalifikowała.