Strażacy ochotnicy podsumowują rok (Felicjanów, Wilamów, Kuczki, Zaborów, Wola Przedmiejska, Uniejów)

Trwają zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Uniejów. W pierwszej kolejności spotkały się drużyny z Felicjanowa, Wilamowa, Kuczek, Zaborowa, Woli Przedmiejskiej oraz z Uniejowa.

 

OSP Felicjanów

Ubiegły rok, jako jedni z pierwszych, podsumowali druhowie z OSP w Felicjanowie. Najważniejszym dla jednostki wydarzeniem w tym okresie było sprowadzenie od ochotników z Niemiec samochodu lveco Magirus z 1994 r. z przebiegiem 20 tys.km. Wartość rynkowa pojazdu wynosi 80 tys. zł.

– Nam udało się kupić ten samochód od ochotników z Niemiec za połowę ceny – podkreśla Rafał Jagieła. prezes OSP w Felicjanowie. – Pieniądze na kupno auta dostaliśmy z gminy, my zajęliśmy się jego sprowadzeniem. Nasz nowy wóz to auto średnie z napędem na dwie osie, z dubeltową kabiną i z pojemnikiem wody na 2,5 tysiąca litrów. Dla strażaków, którzy będą nim jeździć do akcji zakupiliśmy umundurowanie za kwotę 10 tysięcy złotych. Strażackie lveco zastąpiło 4 lata starszego Stara 200, który został sprzedany do Afryki.

OSP w Felicjanowie w 2018 r. została wyposażona w syrenę z selektywnym wywoływaniem do akcji. System udało się zamontować za pieniądze z gminy. W tym roku najważniejszym zadaniem ma być termomodernizacja remizy oraz montaż fotowoltaiki na budynku.

 

OSP Wilamów

Zebranie sprawozdawcze OSP Wilamów odbyło się 19 stycznia. Wzięły w nim udział 44 osoby oraz 2 osoby zaproszone. Przedstawiono sprawozdania za ubiegły rok oraz opracowano plan działalności i plan finansowy na rok 2019. Jedna z liczniejszych jednostek z terenu gminy ma się czym pochwalić w rocznym sprawozdaniu – zarówno pod względem udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych, jak i działalności na rzecz społeczności lokalnej. Współpracę z druhami z Wilamowa niejednokrotnie podkreślają p. Edyta Miśkiewicz, dyrektor miejscowej szkoły podstawowej oraz ks. Bogusław Karasiński, proboszcz Parafii Wilamów.

Druhowie duże nadzieje na najbliższą przyszłość wiążą z początkiem działalności reaktywowanego Koła Gospodyń Wiejskich przy straży w Wilamowie. Prężnie działające KGW, do którego zapisały się aż 42-wie mieszkanki Wilamowa, ma już za sobą pierwsze zakupy (sprzęt na wyposażenie kuchni), a pod koniec lutego sprawdzi się organizacyjnie – panie wraz z druhami zapraszają wszystkich chętnych na Bal ostatkowy w OSP Wilamów.

W składzie zarządu zmieniono zastępcę prezesa (dotychczasowy, p. Dawid Wrąbel zrezygnował z powodu zmiany miejsca zamieszkania). Nowym wiceprezesem został druh Henryk Łukasik, zaproponowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne zebranie.

Po zebraniu odbyła się kolacja, przygotowana przez Panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich.

 

OSP Kuczki

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w tej miejscowości odbyło się 19 stycznia. Nie było żadnych zmian w zarządzie jednostki, za to chęć przynależności do tamtejszej straży zgłosiło dwóch obecnych na sali mieszkańców.

-Kandydatury na druhów zostały pozytywnie zaopiniowane i – jak zapewnia Prezes Damian Nita – są na etapie dokończenia formalności oraz starań o pozyskanie umundurowania dla nowych członków.

W sprawozdaniu za rok 2018 druhowie podsumowali przeprowadzony latem remont strażnicy. Dzięki celowemu dofinansowaniu z budżetu gminy (40 tys. zł) i na integrację sołectw (dotacje z trzech ubiegłych lat) oraz środkom własnym, strażacy dokończyli modernizację wnętrza (docieplenie dachu, nowe sufity i oprawy świetlne, gładź na ścianach w sali głównej, nowe płytki w kuchni, budowa łazienki i toalety, malowanie wszystkich pomieszczeń). Pozostał zakup krzeseł oraz wyposażenie kuchni – inwestycje, które na zebraniu omawiano z perspektywy planów do zrealizowania w 2019 r. Do założeń na ten rok dodano jeszcze wymianę drzwi w garażu, w którym druhowie zrobili niedawno nowy regał.

 

OSP Zaborów

Tego samego dnia spotkali się druhowie z jednostki OSP w Zaborowie. Jak informuje prezes Sylwester Skonieczny, najważniejszym zadaniem na najbliższy rok będzie rewitalizacja remizy. której odnowienie zostało ujęte w programie rewitalizacji. Na razie wszyscy strażacy z niecierpliwością czekają na to, czy uda się pozyskać na ten cel potrzebne pieniądze.

 

OSP Wola Przedmiejska

Planowana termomodernizacja powoduje również wyczekiwanie w jednostce OSP w Woli Przedmiejskiej.

– Plany mamy duże, ale wszystko uzależnione jest od tego dużego zadania – mówi Andrzej lzydorczyk, prezes OSP w Woli Przedmiejskiej. – Jak już spłyną na to przedsięwzięcie środki będziemy wiedzieli na czym stoimy.

Sukcesem minionych 12 miesięcy w jednostce w Woli Przedmiejskiej było przystosowanie otrzymanego od policji samochodu Volkswagen T4 na potrzeby straży. Auto już zostało wyposażone w światła ostrzegawcze i w pełni może brać udział w akcjach. Dużym plusem, który zapisze się w historii tej jednostki była również wygrana w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

 

OSP Uniejów

Doroczne zebranie sprawozdawcze za sobą ma też największa jednostka OSP na terenie gminy. W OSP Uniejów, która rok temu świętowała 140-lecie istnienia straży w tej miejscowości zmiany personalne nastąpiły w trakcie roku sprawozdawczego. Na skutek śmierci przewodniczącej komisji rewizyjnej na tę funkcję została powołana Agnieszka Nowak, która wraz z Jackiem Świątczakiem została też opiekunką sali OSP w Uniejowie.

Więcej na temat walnego zebrania w Uniejowie przeczytają Państwo w oddzielnym artykule: Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Uniejów

 


Po zebraniach miały być już jednostki OSP w Człopach i Skotnikach, ale terminy zostały przesunięte. Druhowie z Człop zbiorą się w sobotę, 9 lutego, zaś strażacy ze Skotnik, w sobotę 23 lutego.