Sukces Uniejowa w Rankingu Samorządów 2016

Gmina Uniejów  zajęła III miejsce w Rankingu Samorządów 2016 dziennika Rzeczpospolita w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie.

Główne kryteria, jakim zostały poddane miasta i gminy to efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców oraz dobry stan finansów. W ostatecznej klasyfikacji Gmina Uniejów uzyskała 57,52 punktów co dało jej trzecie miejsce tuz po zwycięzcy rankingu –  Kołobrzegu  i plasującej się na drugim miejscu Gminie Zator.

III miejsce to wielki sukces naszej gminy, która w ostatecznej klasyfikacji pozostawiła za sobą 247 miejscowości w swojej kategorii. W klasyfikacji szczegółowej Uniejów uzyskał największą punktację w kategoriach: sytuacja finansowa samorządu, wydatki w przeliczeniu na osobę, pozyskane środki unijne w przeliczeniu na osobę oraz procentowy udział wydatków na promocję.

Więcej informacji na temat rankingu można znaleźć na stronach Rzeczpospolitej www.rp.pl