Szkolenie „Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  II Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia  na temat: „Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”.

Szkolenie  odbędzie się  24 września 2019 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie przy ul. Kilińskiego 14. Początek szkolenia godzina  10:00.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

– warunki nabywania prawa do świadczenia,

– komu będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające,

– jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji,

– jakie dokumenty należy załączyć do wniosku,

– jakie świadczenia będą uwzględniane przy ustalaniu progu 1600zł,

– od kiedy będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające

– w jakiej kwocie przysługuje świadczenie uzupełniające