Terminarz wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Uniejów

Zarządzeniem nr 3/2019 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Uniejów ustalono następujący terminarz zebrań:

 • 15 stycznia 2019 r. – sołectwo Wielenin w: I terminie o g. 16.00,  II terminie o g. 16.30 w Szkole Podstawowej w Wieleninie
 • 15 stycznia 2019 r. – sołectwo Skotniki w: I terminie o g. 16.00,   II terminie o g. 16.30 w sali OSP Skotniki
 • 15 stycznia 2019 r. – sołectwo Rożniatów w: I terminie o g. 18.00,  II terminie o g. 18.30 w remizie OSP Rożniatów
 • 15 stycznia 2019 r. – sołectwo Orzeszków w: I terminie o g. 18.00, II terminie o 18.30 w remizie OSP Orzeszków
 • 15 stycznia 2019 r. – sołectwo Hipolitów w: I terminie o g. 20.00, II terminie o g. 20.30 u sołtysa Pana Edwarda Bieńko, zam. Hipolitów 10
 • 15 stycznia 2019 r. – sołectwo Czepów w: I terminie o g. 20.00, II terminie o g. 20.30 w sali OSP Czepów
 • 16 stycznia 2019 r. – sołectwo Wilamów w: I terminie o g. 16.00, II terminie o g. 16.30 w sali OSP Wilamów
 • 16 stycznia 2019 r. – sołectwo Czekaj w: I terminie o g. 16.00, II terminie o g. 16.30 u sołtysa Pana Andrzeja Zwolińskiego, zam. Czekaj 18 a
 • 16 stycznia 2019 r. – sołectwo Góry w: I terminie o g. 18.00, II terminie o g. 18.30 w remizie OSP Góry
 • 16 stycznia 2019 r. – sołectwo Zieleń w: I terminie o g. 18.00, II terminie o g. 18.30 w sali OSP Spycimierz
 • 16 stycznia 2019 r. – sołectwo Rożniatów Kolonia w: I terminie o g. 20.00, II terminie o g. 20.30 w remizie OSP Rożniatów
 • 16 stycznia 2019 r. – sołectwo Orzeszków Kolonia w: I terminie o g. 20.00, II terminie 20.30 w remizie OSP Orzeszków
 • 17 stycznia 2019 r. – sołectwo Człopy  w: I terminie o g. 16.00, II terminie o g. 16.30 w remizie OSP Człopy
 • 17 stycznia 2019 r. – sołectwo Stanisławów w: I terminie o g. 16.00, II terminie o g. 16.30 w remizie OSP Czepów
 • 17 stycznia 2019 r. – sołectwo Wieścicie w: I terminie o g. 18.00, II terminie o g. 18.30 u sołtysa Pana Marka Jońskiego, zam. Wieścice 6
 • 17 stycznia 2019 r. – sołectwo Wola Przedmiejska w: I terminie o g. 18.00, II terminie o g. 18.30 w remizie OSP Wola Przedmiejska
 • 17 stycznia 2019 r. – sołectwo Brzozówka w: I terminie o g. 20.00, II terminie o g. 20.30 u sołtysa Pana Karola Kaźmierczaka, zam. Brzozówka 17 b
 • 17 stycznia 2019 r. – sołectwo Spycimirze-Kolonia w: I terminie o g. 20.00, II terminie o g. 20.30 u sołtysa Pani Marzenny Dopierały, zam. Spycimierz-Kolonia 14a
 • 18 stycznia 2019 r. – sołectwo Łęg Baliński w: I terminie o g. 16.00, II terminie o g. 16.30 u sołtysa Pana Jerzego Tybury, zam. Łęg Baliński 5
 • 18 stycznia 2019 r. – sołectwo Pęgów w: I terminie o g. 16.00, II terminie o g. 16.30 u sołtysa Pana Romana Dudkowskiego , zam. Pęgów 7
 • 18 stycznia 2019 r. sołectwo Felicjanów w: I terminie o g. 18.00, II terminie o g. 18.30 w remizie OSP Felicjanów
 • 18 stycznia 2019 r. – sołectwo Wielenin-Kolonia w: I terminie o g. 18.00, II terminie o g. 18.30 w Szkole Podstawowej w Wieleninie
 • 18 stycznia 2019 r. – sołectwo Spycimierz w: I terminie o g. 20.00, II terminie o g. 20.30 w remizie OSP Spycimierz
 • 18 stycznia 2019 r. – sołectwo Kuczki w: I terminie o g. 20.00, II terminie o g. 20.30 w remizie OSP Kuczki
 • 21 stycznia 2019 r. – sołectwo Ostrowsko w: I terminie o g. 16.00, II terminie o g. 16.30 w remizie OSP Ostrowsko
 • 21 stycznia 2019 r. – sołectwo Zaborów w: I terminie o g. 16.00, II terminie o g. 16.30 w remizie OSP Zaborów
 • 21 stycznia 2019 r. – sołectwo Brzeziny w: I terminie o g. 18.00, II terminie o g. 18.30 w remizie OSP Brzeziny
 • 21 stycznia 2019 r. – sołectwo Dąbrowa w: I terminie o g. 18.00, II terminie o g. 18.30 w remizie OSP Rożniatów
 • 21 stycznia 2019 r. – sołectwo Lekaszyn w: I terminie o g. 20.00, II terminie o g. 20.30 u sołtysa Pana Zbigniewa Kosa, zam. Lekaszyn 15
 • 21 stycznia 2019 r. – sołectwo Kozanki Wielkie w: I terminie o g. 20.00, II terminie o g. 20.30  u sołtysa Pana Stanisława Szczepuły, zam. Kozanki Wielkie 9

Zarządzenie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich