„Umeblowany” park zamkowy zaprasza na spacer

Gorąco zachęcamy, by korzystać z nadejścia wiosny i na kolejne słoneczne dni zaplanować spacer po zabytkowym Parku Zamkowym. Będzie to doskonała okazja do wypróbowania świeżo zamontowanych elementów małej architektury. W parku pojawiły się m.in.: nowe ławki, kosze, stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne, ustawione na trasie tamtejszej ścieżki botanicznej.

Na terenie zabytkowego parku, otaczającego Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”. Zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie, na które Gmina Uniejów pozyskała blisko 2,5 mln zł unijnego dofinansowania, rozpoczęto jeszcze w 2019 roku, ponieważ inwestycja zakładała kompleksową pielęgnację i uzupełnienie szaty roślinnej wraz z licznie rosnącymi tam pomnikami przyrody, a także zagospodarowanie wnętrza zamkowego parku pod względem urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury.

Ogólny zakres inwestycji obejmował – w pierwszym etapie realizacji – wykonanie badań dendrologicznych, inwentaryzacji oraz cięć pielęgnacyjnych ponad stuletniego drzewostanu, a także prace związane z nasadzeniami w celu wprowadzenia brakującego, niższego piętra roślinności. Następne w harmonogramie prac były roboty ziemne, w tym: przygotowanie terenu do zasadniczych robót budowlanych, montaż oświetlenia użytkowego ścieżek oraz części systemu ledowej iluminuacji, wymiana nawierzchni żwirowej alejek, zagospodarowanie i poszerzenie fragmentu starorzecza. Także w początkowej fazie projektu, w głębi parku powstały pergole oraz trejaże – konstrukcje ogrodowe dla podtrzymania roślin pnących, które niebawem, już po opleceniu zielenią, staną się dyskretnym miejscem odpoczynku.

Jesienią ubiegłego roku na utwardzonych alejach o łącznej długości ponad 2,5 kilometra położono warstwę nawierzchni żwirowo – gliniastej. Podłoże o ciemno-czerwonym zabarwieniu jest mocniej związane i twardsze w porównaniu do dotychczasowego materiału, dzięki czemu kałuż i błota w okresach obfitujących w deszcze powinno być znacznie mniej. Z tego samego powodu nowe ścieżki będą zachęcały do przejażdżki rowerowej, tym bardziej, że w różnych miejscach na terenie parku zamontowano 8 stojaków, po 4 stanowiska każdy.

 

Skoro już jesteśmy w temacie małej architektury, warto wspomnieć o nowych ławkach (60 szt.) czy koszach na śmieci, utrzymanych w stylistyce znanej ze zmodernizowanych obszarów na terenie miasta (skwery przy ul. Tureckiej oraz ul. Ireny Bojakowskiej). Mamy nadzieję, że 22 pojemniki rozmieszczone po całym parku skutecznie zniechęcą spacerujących do wyrzucania papierków i butelek „gdzie popadnie”.

Wzdłuż alejek posadowiono 7 tablic informacyjnych w formie estetycznych gablotek. Niebawem znajdą się w nich plansze z informacjami o bogactwie przyrodniczym zespołu zamkowo – parkowego i jego otoczenia. Uzupełnieniem tzw. ścieżki botanicznej będzie 40 granitowych słupków umieszczonych w ziemi. Na dniach pracownicy firmy Eko-Inżbud – wykonawcy inwestycji, umieszczą na nich tabliczki opisujące znajdujące się tam, najstarsze egzemplarze drzew czy najciekawsze gatunki roślin.

Celem projektu było uporządkowanie, pielęgnacja i wyeksponowanie szaty roślinnej założonego w latach 1860-1870 parku. Poza walorami zabytkowymi, przeprowadzone badania i ekspertyzy wykazały znaczący potencjał przyrodniczy terenu. Rosną tam cenne okazy drzew, w tym również pomniki przyrody takie jak: kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy i buk zwyczajny. Z kolei do cennych gatunków występujących w runie należą m.in.: goździk kropkowany, grążel żółty, konwalia majowa, zawilec gajowy. W trakcie realizacji projektu posadzono: ok. 60 szt. drzew nawiązujących gatunkowo do obecnych na terenie parku. Niższe piętro zieleni zagospodarowano grupami, złożonymi z: krzewów, bylin, roślin zadarniających oraz cebulowych, kwitnących w różnych porach roku.


Wartość całego zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej” wynosi ponad 4 mln zł. Przedsięwzięcie w dużej mierze (około 2,4 mln zł) sfinansowano dzięki dotacji od Marszałka, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

(MB)