Uniejowskie warsztaty międzynarodowej grupy studentów

Od 1 do 5 kwietnia w Uniejowie odbyły się warsztaty artystyczne w ramach projektu „Poezja, Przestrzeń Publiczna i Radykalny Gest”.

Na międzynarodowe warsztaty przyjechali studenci pochodzący z czterech uczelni artystycznych: Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Węgierskiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Budapeszcie, Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Belgradzie i Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Bukareszcie. Koordynatorem projektu jest Elżbieta Wysakowska – Walters, mieszkanka Uniejowa, a aktualnie wykładowca na krakowskiej ASP. Z inicjatywy artystki w Uniejowie w 2015 r. powstał klub „Krytycznie i Twórczo”. Na regularnych spotkaniach słuchacze nieposiadający żadnego artystycznego przygotowania merytorycznego dyskutowali na temat sztuki współczesnej. Działalność klubu zainspirowała międzynarodowe gremium akademickie, które stworzyło projekt umożliwiający studentom odbycie warsztatów właśnie tutaj.

Projekt zakładał serię prezentacji i warsztatów w zakresie pojęć: poezji, przestrzeni publicznej i radykalnego gestu, a więc narzędzi, które zdają się tracić swój sens we współczesnym świecie. Dlaczego? „Sztuka przetestowała już cały wachlarz środków artystycznych i metod szokowania ludzi. Ludzie uodpornili się na radykalne gesty, Poezja tworzona na murach przestrzeni publicznej przestała być już dostrzegana. W świecie, w którym wszystko wydaje się zatracać, artysta poszukuje nowych środków wyrazu, którymi może dotrzeć do odbiorcy. Nasuwa się zatem pytanie o definicję radykalnego gestu, który dla każdego człowieka oznacza coś zupełnie innego w zależności od jego granic wewnętrznych.” – skomentowała pani Elżbieta Wysakowska – Walters.
Harmonogram zajęć przewidywał m.in. prezentacje związane z kulturą i lokalnością Uniejowa, miasta, które jednocześnie jest płaszczyzną styku pomiędzy jego tradycjami, a współczesnością i nowoczesnością. Zajęcia odbywały się w siedzibie TPU dzięki uprzejmości Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniejowie, Pani Urszuli Urbaniak.
Studenci mieli okazję wysłuchać wystąpień m.in. Pani Prezes oraz Pana Tomasza Wójcika –Radnego Rady Miejskiej i historyka z wykształcenia, co miało na celu wprowadzenie artystów w atmosferę i klimat miasta.
Przez kilka dni oprócz przewidzianych w harmonogramie zajęć i warsztatów, studenci poznawali miasto we wszystkich jego aspektach: historycznym, architektonicznym i kulturowym. Zacieśniali również kontakty z mieszkańcami, którzy stanowią istotę i tkankę miasta. W tym celu zostali podzieleni na cztery grupy, którym towarzyszyli przewodnicy, a jednocześnie mieszkańcy Uniejowa. Wśród nich znaleźli się lokalni artyści, poetka, krytyk, osoba na co dzień mieszkająca na wsi, dla której Uniejów jest punktem odniesienia i nastolatek. Wybór nie był przypadkowy. Przewodnicy mieli nie tyle wskazać miejsca najbardziej atrakcyjne artystycznie, co pokazać miasto własnymi oczami, z własnej perspektywy. Różnorodność punktów widzenia była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, ale pozwoliła też zacieśnić więzi z mieszkańcami.
Zapytani o opinie i wrażenia, jakie wyniosą z pobytu w Uniejowie, artyści wskazywali przede wszystkim równowagę – „Ktoś intuicyjnie wprowadził absolutną równowagę w planowaniu miasta. Wizualnie wszystko jest zrównoważone, co może być informacją podprogową dla mieszkańców, czy turystów, że to miejsce wycisza. Budynki są nieinwazyjne, brakuje drapaczy chmur, a zamiast tego jest łagodna zabudowa wprowadzająca poczucie bezpieczeństwa. W równowadze jest również przyroda; obecność rzeki, wielość terenów płaskich i lasów – wszystko to wpływa na kojący i wyciszający wymiar Uniejowa” – oto kilka opinii uczestników warsztatów, o tyle cennych, że wyrażanych przez artystów, a więc osoby o szczególnej wrażliwości na świat.
W przededniu wyjazdu, na spotkaniu podsumowującym nie obyło się bez podziękowań, przede wszystkim wobec Pana Burmistrza Uniejowa, Józefa Kaczmarka za objęcie patronatem projektu, Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa za gościnę i współpracę. Szczególne słowa uznania popłynęły też w kierunku Pana Roberta Palki, p.o. Dyrektora M-GOK za pomoc i wsparcie w realizacji środowego koncertu na gongach, który uświetnił pobyt studentów.
Studenci podkreślali przyjazny i życzliwy stosunek mieszkańców do ich obecności, przez co nie czuli się inwazyjni czy niechciani. wyrazili też nadzieję na powrót i chęć pozostawienia w Uniejowie trwałego śladu swojej działalności w postaci formy artystycznej.