Otwarcie drogi w Ostrowsku

Zakończył się remont drogi w Ostrowsku, która w środę, 27 listopada została oficjalnie otwarta w obecności władz powiatu i województwa oraz przy licznym udziale mieszkańców miejscowości. Przebudowa odcinka kosztowała w sumie blisko 2 mln zł, ale połowę tej sumy sfinansowano z pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych.

W środowej uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, Starosta Powiatu Poddębickiego Małgorzata Komajda, Wicestarosta Powiatu Poddębickiego Piotr Majer, Dorota Więckowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Sołtys Ostrowska Jadwiga Urbaniak.

Na odcinku drogi o długości ok. 1 km biegnącej przez wieś powstała  nowa, poszerzona do 5 metrów jezdnia, której towarzyszy szeroka na 2 metry – dwukierunkowa ścieżka rowerowa, także z nawierzchnią bitumiczną, oddzielona od jezdni za pomocą linii poziomej i tzw. separatorów ruchu. Separator ruchu to urządzenie oznakowania poziomego, coraz częściej stosowane do rozdziału pasów ruchu. Ogranicza najazd kół pojazdu poza wyznaczony obszar, przez co wpływa na bezpieczeństwo poruszających się sąsiednim pasem uczestników ruchu (rowerzyści, piesi, inne pojazdy).

Takie rozwiązanie połączenia jezdni ze ścieżką rowerową jest dość nietypowe. Wcześniej pytano, czy tu ma być chodnik czy asfalt. Długo się zastanawiałem, jak pogodzić interes tych, którzy prowadzą gospodarstwa i tych, którzy przyjeżdżają na wypoczynek. Myślę, że takie rozwiązanie będzie odpowiednie dla wszystkich – mówił podczas wydarzenia burmistrz Józef Kaczmarek.

Ponadto, wzdłuż jedni wykonano utwardzone, 10-cio centymetrowe pobocze z kruszywa o szerokości ponad pół metra po lewej stronie pasa drogowego oraz 2 – 2,5 m po stronie prawej. Firma wykonała także roboty brukarskie w zjazdach z drogi publicznej do posesji, których na długości przebudowanego odcinka, po obu stronach drogi, powstało łącznie ponad 90 sztuk. W ramach zadania wykonano ponadto przepusty pod zjazdami do gospodarstw oraz pogłębiono i odmulono istniejące rowy.

W związku z istniejącym transportem drogowym, obejmującym dowozy dzieci do szkół powstał przystanek komunikacyjny wyposażony w peron (prawa strona drogi). W celu zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego wykonano dwa przejścia dla pieszych, jedno wyniesione, a drugie jako przejście z oznakowaniem aktywnym tj., znaki pionowe umieszczone na tle fluorescencyjnym z elementami świetlnymi i liniami wibracyjnymi.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową. Realizacja inwestycji wpłynie niewątpliwie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz znacznie poprawi funkcjonalność i standard drogi gminnej.

Uroczystego poświęcenia nowej drogi dokonał proboszcz parafii Uniejów, ks. Infułat Andrzej Ziemieskiewicz. Następnie wszyscy zebrani dokonali uroczystego otwarcia drogi przecinając wspólnie wstęgę.

Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo „LuKpol” Krzysztof Łuczak z Uniejowa, wyłonione w drodze drugiego postępowania przetargowego, natomiast nadzór nad inwestycją pełniła firma PILAMIS Sp. z o.o. spółka komandytowa z Łodzi. Całkowity koszt prac zamknął się w kwocie blisko 1 mln 900 tys. zł brutto. Połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie środkami zewnętrznymi, pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, które gmina Uniejów pozyskała pod koniec ubiegłego roku.

W uroczystościach ponadto udział wzięli: ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, Proboszcz Parafii Uniejów, Krzysztof Łuczak – Przedsiębiorstwo „LuKpol” z Uniejowa (wykonawca), Janusz Kosmalski – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Kozłowski Piotr – Członek Zarządu, Danuta Pecyna – Radna Powiatu w Poddębicach, Justyna Przytuła – Podinspektor ds. zarządu drogami gminy, Łukasz Nita – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, Sławomir Goszczyk – były Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, Jadwiga Urbaniak – Sołtys Ostrowska, Henryk Kaźmierczak – były Sołtys Ostrowska, Józef Goszczyk – były Sołtys Ostrowska, Mieczysław Urbaniak – były Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie

(A.Ow., MB.)