Uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniejowskiego Uniwersytetu III Wieku

14 czerwca 2019 r. Słuchacze oficjalnie zakończyli i podsumowali kolejny rok nauki w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.

W uroczystościach wzięło udział ponad 300 osób. Wśród zgromadzonych gości, oprócz samych Słuchaczy, którzy wszyscy, bez wyjątku, otrzymali promocję na kolejny rok nauki, znaleźli się m.in.: dr Iwona Wieczorek – dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Małgorzata Komajda – starosta poddębicki, Józef Kaczmarek – burmistrz Uniejowa, Robert Przybyła z-ca dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Mirosław Madajski – przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Danuta Pecyna – radna powiatowa, Piotr Kozłowski – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Robert Palka – p.o. dyrektora MGOK w Uniejowie.

Uroczystość była okazją do podsumowania działalności Uniwersytetu w minionym roku akademickim. Zaprezentowano przedsięwzięcia i inicjatywy, jakie w tym czasie udało się przeprowadzić. Duża w tym zasługa Prezes Zarządu, Urszuli Urbaniak, która z wielkim zaangażowaniem i pasją działa na rzecz Uniwersytetu i jest pomysłodawczynią oraz inicjatorką przedsięwzięć popularyzujących naukę, kulturę i sztukę.

W części oficjalnej, Pani Prezes oprócz podsumowania, skierowała słowa podziękowania wobec zaprzyjaźnionych instytucji, które współpracują i wspierają działalność Uniwersytetu. „Z roku na rok, na terenie naszego środowiska lokalnego zmieniamy wizerunek osoby starszej. To również dzięki działaniom samorządu i instytucji mu podległych” – mówiła Prezes.
Szczególne wyrazy wdzięczności w formie pamiątkowej tabliczki odebrała dr Iwona Wieczorek z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego za współpracę z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowia.

Ten rok akademicki uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył w liczbie 233 słuchaczy rekrutujących się z terenu Uniejowa, Turku, Koła i Przykony. W ramach zajęć Seniorzy brali udział z warsztatach plastycznych i wykładach o zróżnicowanej tematyce. Oprócz wykładów i spotkań okolicznościowych przez cały okres odbywały się systematyczne zajęcia komputerowe, sportowe i językowe.

Rok akademicki 2018/2019 dobiegł końca – w związku z tym życzono sobie owocnego odpoczynku wakacyjnego oraz powrotu w zdrowiu na jesienne zajęcia.