Uroczystości upamiętniające płk. pilota Szczepana Ścibiora

Decyzją Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Uniejów z dn. 22 lutego 2019 roku płk pilot Szczepan Ścibior zostanie uhonorowany pośmiertne tytułem Honorowego Obywatela Miasta Uniejów. Uroczystości odbędą się 17 marca 2019 r. w uniejowskiej Kolegiacie.

Pułkownik pilot Szczepan Ścibior jest dla Uniejowa ważną postacią. Ten rodowity uniejowianin (ur. 13 grudnia 1903 r.) zawsze czuł się bardzo związany ze swoim rodzinnym miastem i w nim pobierał pierwsze nauki. Z mundurem związał się w wieku 21 lat. Początkowo wstąpił do piechoty, ale szybko związał się  z lotnictwem, które od zarania dziejów uznawane jest za elitę sił zbrojnych. Personel latający musi bowiem posiadać kwalifikacje nieznane dla klasycznych rodzajów wojska, jak piechota czy artyleria. Oprócz umiejętności technicznych, niezbędnych do obsługi aparatów latających, musi spełniać wyśrubowane warunki fizyczne.

Pułkownik Ścibior podczas II wojny światowej był pilotem 305. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej”. Zestrzelony nad Belgią,  podczas jednego z lotów bojowych w 1941 r., trafił pod opiekę belgijskiego ruchu oporu. Dzięki pomocy i umiejętnościom zdołał przedostać się do okupowanej stolicy, gdzie został przechwycony i aresztowany przez Gestapo. Koniec wojny przywitał w obozie jenieckim, a po jej zakończeniu wyjechał do Wielkiej Brytanii. Wkrótce jednak podjął decyzję o powrocie do wyzwolonej Polski, do swojej rodziny, żony i dwóch córek, co uczynił w 1946 r. Powrócił również do odradzającego się lotnictwa. Zaczął służbę w Łęczycy, w 7. Samodzielnym Pułku Bombowców Nurkujących, ale doskonałe wyniki utorowały mu drogę do Dęblina, gdzie przez cztery lata, do 1951 roku pełnił funkcję Komendanta Oficerskiej Szkoły Lotniczej. W sierpniu 1951 r., w wyniku oskarżeń politycznych, postawiono mu zarzut szpiegostwa na rzecz wrogów Polski Ludowej. W efekcie sfingowanego procesu Najwyższy Sąd Wojskowy pod przewodnictwem płk Piotra Parzenieckiego na podstawie art.86 §1,2 KKWP skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim w Warszawie dnia 7 sierpnia 1952 roku. Cztery lata po jego śmierci Szczepan Ścibior został zrehabilitowany i oczyszczony z zarzutów. Miejsce jego pochówku długo pozostawało nieznane. Dopiero w 2017 r. roku dzięki badaniom i pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN jego szczątki odnaleziono na warszawskim Wojskowym Cmentarzu na Powązkach, a informacje do publicznej wiadomości podano 4 października 2018 r.

Wszystkich, którym bliska jest postać Szczepana Ścibiora zapraszamy do włączenia się i udziału w uroczystościach.