Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Uniejów

Na terenie gminy Uniejów trwają zebrania sprawozdawcze jednostek OSP.  W najbliższą sobotę swoją działalność podsumują jednostki Orzeszków, Rożniatów. W zeszły weekend zebranie odbyła Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie.

Na zebranie przybyli druhowie z jednostki, członkowie wspierający, sympatycy jednostki oraz zaproszeni goście. Wśród obecnych znaleźli się: Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego, Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu Poddębickiego, kpt. mgr Radosław Cieślikowski – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poddębicach, Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, dh Tadeusz Chmielewski –  Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, dh Jacek Świątczak  Komendant Miejsko – Gminnego ZOSP RP, Piotr Kozłowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Oprawę muzyczną posiedzenia zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP – OSP w Uniejowie.

W porządku zebrania przeważały sprawozdania za 2018 r., które przedstawili kolejno:

  • dh Krzysztof Janiak, Prezes Jednostki OSP Uniejów – sprawozdanie z działalności jednostki,
  • dh Marek Matusiak, Naczelnik OSP Uniejów – sprawozdanie operacyjno – prewencyje,
  • dh Jakub Pięgot, dyrygent Orkiestry – sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP –OSP Uniejów,
  • dh Paweł Włodarski – sprawozdanie z działalności Kapeli „Spod Baszty”,
  • Bogusława Piaseczna – sprawozdanie z działalności „Chóru Kantylena”
  • dh Mirosław Andrysiewicz, Skarbnik OSP Uniejów – sprawozdanie finansowe,
  • dh Jacek Świątczak – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Z przedstawionych podsumowań wynikało, że jednostka OSP w Uniejowie w roku 2018 wyjeżdżała do akcji 86 razy, z czego 14 razy do pożarów oraz 54 raz do zagrożeń miejscowych. Wśród wyjazdów do miejscowych zagrożeń znalazło się: 26 wyjazdów do wypadków drogowych, 4 zabezpieczenia lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego oraz jedna pomoc policji.

Wśród wszystkich 86 wyjazdów, w których jednostka OSP Uniejów brała udział, 81 miało miejsce na terenie gminy Uniejów, 4 na terenie powiatu poddębickiego i jedno poza powiatem.

Zarząd OSP Uniejów odbył w 2018 roku 16 posiedzeń.

Oprócz wyjazdów ratujących życie i mienie ludzkie jednostka brała udział w licznych uroczystościach patriotycznych, kościelnych oraz zabezpieczeniach imprez kulturalnych i sportowych.

Liczebność członków w jednostce w 2018 roku wyniosła 86 druhów,  w tym 26 druhów ratowników, ubezpieczonych, przeszkolonych z ważnymi badaniami lekarskimi.

W zespołach artystycznych działających przy jednostce liczba członków przedstawiała się następująco:

  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHO – OSP: 40 członków oraz 11 dzieci przygotowujących się do gry w podstawowym składzie orkiestry,
  • Chór „Kantylena”: 15 pań oraz dyrygent prowadzący,
  • Kapela „Spod Baszty”: 6 członków.

W trakcie zebrania członkowie OSP Uniejów, którzy wykazali się co najmniej 5-letnią działalnością otrzymali przyznane przez Prezydium Zarządu OSP Uniejów Odznaki „Za Wysługę Lat”.

dh Krzysztof Janiak, Prezes Jednostki OSP Uniejów przypomniał, że w roku sprawozdawczym szeregi jednostki z powodu śmierci opuściło czterech wieloletnich, zasłużonych i bardzo aktywnych druhów: dh Lech Pyziak – wieloletni Prezes OSP Uniejów oraz Członek Honorowy jednostki,  dh. Ewa Matusiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, dh. Helena Cieciorek – opiekunka sali strażackiej oraz dh. Hilda Marciniak – członkini Chóru Kantylena. Pamięć wspomnianych druhów i druhen uczczono minutą ciszy.

Prezes Jednostki dh Krzysztof Janiak podkreślił, że rok 2018 był dla jednostki rokiem, który upłynął pod hasłem dwóch jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 140-lecia powstania OSP Uniejów. Nadmienił, że z okazuj jubileuszu Burmistrz Uniejowa zakupił dla jednostki 15 stołów bankietowych oraz warnik do napojów gorących.  Gmina Uniejów w ramach współfinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości zakupiła dla jednostki: defibrylator, detektor wielogazowy PS200 oraz detektor prądu zmiennego FireCraft trAcer za łączną kwotę 14.900 zł. Dzięki dofinansowaniu Burmistrza Uniejowa w kwocie 18.800 zł i dofinansowaniu z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 17.200 zł jednostka wzbogaciła się o motopompę pożarniczą do wody czystej mającą służyć wszystkim jednostkom z terenu gminy na zawodach pożarniczych. Gmina Uniejów ze środków Urzędu Marszałkowskiego nabyła również dla jednostki platformę ratowniczą za sumę 15.000 zł.

Ze środków własnych jednostka OSP Uniejów zakupiła w 2018 roku umundurowania dla 2 strażaków za sumę 1.800 zł oraz lekką przyczepę podłodziową do łodzi ratowniczej.

Dodatkowo jednostka wyposażyła kuchnię sali strażackiej w zmywarko-wyparzarkę oraz profesjonalny blender. Zakupiono również identyfikatory na mundury wyjściowe oraz firmowe podkoszulki, które zostały rozdane druhom ochotnikom na zakończenie zebrania.

Obecny na zebraniu dh Piotr Woźniak, pracujący zawodowo jako ratownik medyczny, odniósł się do zakupionego przez jednostkę defibrylatora.

„Chciałbym złożyć wielkie gratulacje dla druha Prezesa za starania poczynione w celu zakupu defibrylatora. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), to sprzęt niezbędny do skutecznego ratunku w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wyposażenie jednostki OSP UNIEJÓW w taki sprzęt pomoże świadczyć pomoc przedmedyczna na najwyższym światowym poziomie.”

Dodatkowo dh Piotr Woźniak zaoferował przeprowadzenie szkolenia w zakresie użycia defibrylatora.

Podsumowując działalność OSP Uniejów, dh Krzysztof Janiak  złożył podziękowania za owocną współpracę Burmistrzowi Uniejowa,  Radzie Miejskiej w Uniejowie, Prezesowi PGK „TERMY UNIEJÓW” Spółka z o. o. w Uniejowie, Komendantowi Powiatowemu PSP w Poddębicach, Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, Komendantowi Miejsko – Gminnemu ZOSP RP, Zarządowi jednostki, druhom i druhnom oraz wszystkim darczyńcom i sponsorom wspierającym jednostkę.

Kończąc podsumowanie dh Krzysztof Janiak zaprosił wszystkich zebranych na 11 maja do Uniejowa na Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami wojewódzkimi.

Statystyki z działań operacyjnych uzupełnił, obecny na sali, kpt. mgr Radosław Cieślikowski – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poddębicach. Poinformował, że na terenie powiatu poddębickiego miało miejsce w 2018 roku 671 zdarzeń, z czego 17% tj. 150 było obsługiwanych przez jednostki OSP z terenu gminy Uniejów.  116 zdarzeń miało miejsce na terenie gminy Uniejów z czego 18 stanowiły pożary, 76 zagrożeń miejscowych i 22 fałszywe alarmy. Jednostka Uniejów obsługiwała w ramach przedstawionych statystyk 14 pożarów, 54 zagrożeń miejscowych i 18 wyjazdów do fałszywych alarmów. Poinformował, że w grupie pożarów najwięcej miało miejsce w uprawach i rolnictwie. Wśród zagrożeń miejscowych największa grupę stanowiły wyjazdy do wypadków drogowych. kpt. mgr Radosław Cieślikowski poinformował, że najpoważniejszy wypadek drogowy na terenie gminy w 2018 roku miał miejsce w miejscowości Stanisławów i pochłonął  dwie ofiary śmiertelne. Wśród pożarów najpoważniejszym okazał się pożar budynku mieszkalnego w Skotnikach.

Część sprawozdawczą zebrania zakończyło udzielenie Absolutorium Zarządowi OSP Uniejów na wniosek Komisji Rewizyjnej. Podczas głosowani druhowie okazali się jednogłośni i pozytywnie zaopiniowali działalność Zarządu za 2018 rok.

Zebranie zakończyło przyjęcie planu działalności na rok 2019 rok, który zakłada m.in. przyjęcie nowych czynnych członków OSP  oraz pozyskiwanie nowych członków wspierających, zakup umundurowania i remont pomieszczenia przy ul. Orzechowej oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania defibrylatora.