Wizyta zagranicznych Gości w ramach misji gospodarczej

Od niedzieli Uzdrowisko Uniejów gościło przez cztery dni zagranicznych przedstawicieli naszych miast partnerskich z: Węgier, Gruzji, Białorusi, Włoch, Ukrainy.Podczas wizyty studyjnej, realizowanej w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez gminę Uniejów”, odbyła się konferencja „Lecznictwo uzdrowiskowe, ekoinnowacje, ekoinwestycje” w dniach 26-27 lipca na zamku w Uniejowie. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w dziedzinie ekoinwestycji i lecznictwa uzdrowiskowego. Poruszono tematy: rozwoju turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej oraz perspektyw dla Polski i województwa łódzkiego, wykorzystania energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem energii geotermalnej, możliwości zastosowania wody słonej ze źródeł termalnych w Uniejowie do przetwórstwa.

Ponadto podczas wizyty uczestnicy zapoznali się z inwestycjami w regionie oraz wzięli udział w „live cooking” na tarasie Restauracji „Herbowa”.