„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja II”

Jesteś bezrobotny? Planujesz otworzyć własną działalność? Te informacje mogą być przydatne!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest projekt, którego głównym celem jest zwiększenie szansy na założenie i utrzymanie funkcjonowania nowych przedsiębiorstw przez 46 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z obszarów słabo zaludnionych w pow. kutnowskim, łęczyckim i poddębickim w woj. łódzkim w okresie od września 2018 do kwietnia 2020r.

Więcej szczegółów na załączonym plakacie.