Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod rozbudowę basenów termalnych

W dniu 18 października 2018 r. na terenie TERM UNIEJÓW wmurowano Kamień Węgielny pod rozbudowę kompleksu basenowego. Uroczystość symbolicznie rozpoczęła trzeci z planowanych czterech etapów budowy obiektu.

Dzięki rozbudowie na terenie kompleksu basenowego powstaną dodatkowe dwie duże niecki oraz plaża, która połączy nową część obiektu z dotychczas funkcjonującą. Powierzchnia lustra wody, która obecnie wnosi ok. półtora tysiąca metrów kwadratowych, w wyniku rozbudowy powiększy się o 770 metrów.

Budowa finansowana jest przez Gminę Uniejów oraz Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. z Siedlec. Przedstawiając inwestycje Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek podkreślił: „Znalezienie wykonawcy tak dużej inwestycji nie było łatwe, dlatego dziękuję firmie, która przystąpiła do przetargu. Była tylko jedna oferta. Koszt inwestycji to 5 milionów euro. Chcielibyśmy, aby następny etap był o 2 miliony euro tańszy”.

Oddanie nowej części obiektu planowane jest na przyszłoroczny sezon. Jak podkreślił Burmistrz Uniejowa, na obecnym obiekcie planowany jest jeszcze czwarty etap rozbudowy. Ma to być ostatni etap rozbudowy istniejącego obiektu.

Na placu uroczystości oficjalne podpisy na Akcie Erekcyjnym rozbudowy kompleksu basenowego złożyli goście, którzy pomagali wcielić z życie ideę rozbudowy basenów: Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dorota Ryl – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, w imieniu Wojewody Łódzkiego: Małgorzata Wójcik – Powłoka Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu  Wojewódzkiego, Maciej Tomaszewski Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi oraz w imieniu radnych Janusz Kosmalski Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie.

Uroczystość odbyła się w obecności przebywających w przedstawicieli miast partnerskich Uniejowa. Swoje podpisy na Akcie Erekcyjnym złożyli przedstawiciele miast: Naftalan (Azerbejdżan), Gorki (Białoruś), Sonkajärvi (Finlandia), Grindavik (Islandia), Krāslava (Łotwa), Wołokołamsk (Rosja), Mórahalom (Węgry), Alatri (Włochy).

Na uroczystość przybyli również: radni Rady Powiatu Poddębickiego, pracownicy Urzędu miasta w Uniejowie, przedstawiciele instytucji powiatowych, księża, przedsiębiorcy, dyrektorów placówek oświatowych, prezesi spółek gminnych, przedstawiciele stowarzyszeń, sołtysi Gminy Uniejów, prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawiciele mediów.

W imieniu firmy Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. z Siedlec podpisy pod Aktem Erekcyjnym złożyli: Andrzej Rudolf – Prezes Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp.K, Jacek Gransztof – Kierownik Rozbudowy Kompleksu Basenowego w Uniejowie, Grzegorz Wlazło – Kierownik Rozbudowy Kompleksu Basenowego w Uniejowie oraz Jarosław Wardziak – Inżynier Rozbudowy Kompleksu Basenowego w Uniejowie. W imieniu inspektorów podpis złożył Łukasz Grzymski inspektor wodno – kanalizacyjny inwestycji.

Poświęcenie Aktu Erekcyjnego dokonał ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz Dziekan Dekanatu Uniejowskiego.

Na zakończenie uroczystości podpisy poświadczające złożyli Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek oraz Prezes P.G.K. TERMY UNIEJÓW Spółka z o. o. w Uniejowie – Marcin Pamfil, którzy umieścili pamiątkowy Akt w tubie.

Po zamurowaniu Aktu przez gości, Kamień Węgielny został widowiskowo przetransportowany za pomocą dźwigu w miejsce rozbudowy kompleksu basenowego.