Wprowadzenie Relikwii św. Jana Pawła II oraz nadanie Honorowego Obywatelstwa Biskupowi

W dniu 14 października 2018 roku podczas Mszy św. o godz. 12.00 wierni w Kolegiacie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie przeżywali uroczystość wprowadzenia Relikwii św. Jana Pawła II. Ceremonia, w której uczestniczył Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, była również okazją do nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejów Jego Ekscelencji.

Najistotniejszym wydarzeniem Mszy świętej celebrowanej przez Księdza Biskupa, z udziałem zaproszonych księży oraz licznych wiernych, było wprowadzenie do uniejowskiego kościoła Relikwii św. Jana Pawła II. Relikwie te będą przypominać nam wszystkim o nieustającej obecności wśród nas naszego wielkiego Papieża.

Ważnym punktem uroczystości było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejów Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Wiesławowi Alojzemu Meringowi, Ordynariuszowi Diecezji Włocławskiej. Ten zaszczytny tytuł Biskup otrzymał na wniosek Burmistrza Miasta Uniejów i radnych Rady Miejskiej w Uniejowie wyrażony Uchwałą Nr LXX/603/2018 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 września 2018 r.

W uzasadnieniu uchwały, odczytanej przez Tomasza Wójcika, radnego Rady Miejskiej w Uniejowie, czytamy:

„W ciągu swojej posługi biskupiej wielokrotnie okazywał troskę i zrozumienie wobec działań i współpracy samorządu Uniejowa oraz parafii położonych na terenie gminy Uniejów.  Jednoznacznie wsparł współdziałanie samorządu i parafii św. Floriana w Uniejowie, mające na celu odnowienie XIX-wiecznego budynku plebanii przy Pl. Kolegiackim i nadanie tej budowli nowych funkcji, wychodzących naprzeciw potrzebom społecznym. (…) Ksiądz biskup przyczynia się do popularyzacji tradycji układania dywanów kwiatowych podczas święta Bożego Ciała w Spycimierzu. Dzięki Jego staraniom skorzystali za zaproszenia do odwiedzenia gminy Uniejów m.in. wysoki rangą urzędnik Kurii Rzymskiej kardynał Raymond Leo Burke oraz  arcybiskup Luksemburga Jean-Claude Hollerich.

Dzięki decyzji księdza biskupa Wiesława Meringa kuria włocławska wsparła finansowo podjęte przez parafię św. Floriana w Uniejowie prace przy odnowieniu kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie, najstarszego zabytku na terenie powiatu poddębickiego.

Ksiądz biskup troszczy się o rozwój kultu świętego Bogumiła, podzielając przekonanie władz Uniejowa, że postać patrona miasta ma wymiar nie tylko religijny, ale także jest elementem tożsamości mieszkańców. Decyzja Jego Ekscelencji o nadaniu godności infułata księdzu Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi, proboszczowi parafii św. Floriana, po raz pierwszy w miejscowej historii, jest potwierdzeniem znaczenia Uniejowa jako jednego z głównych ośrodków życia religijnego diecezji włocławskiej”.

W kolejnej części uroczystości Burmistrz Miasta Uniejów, Józef Kaczmarek, odczytał tekst laudacji skierowanej do księdza Biskupa, w którym zawarte były słowa:

„To dla mnie wielka radość i osobisty zaszczyt, że razem z Wysoką Radą mogliśmy uhonorować Jego Ekscelencję tytułem honorowego Obywatela Miasta Uniejowa i dziś wręczyć insygnia przynależne temu tytułowi. (…) Od lat mamy zaszczyt współpracy z Jego Ekscelencją w realizacji wielu projektów i przedsięwzięć. W ciągu swojej posługi biskupiej wielokrotnie okazywałeś troskę i zrozumienie wobec działań i współpracy samorządu Uniejowa oraz parafii położonych na terenie gminy Uniejów. Bez Twojego, Ekscelencjo, wsparcia, nie byłby możliwy remont dawnej plebanii. Już wkrótce pięknie odnowiony budynek służył będzie całej naszej lokalnej społeczności. Dziękujemy Tobie, Ekscelencjo, za Twoje zainteresowanie życiem społeczności miasta i gminy Uniejów, czego pięknym przykładem są Twoje regularne wizyty, swoim zakresem wykraczające poza zwykłe ramy posługi biskupiej. (…) Wielkie są zasługi Jego Ekscelencji w dziele popularyzacji tradycji układania dywanów kwiatowych podczas święta Bożego Ciała w Spycimierzu. Twoja troska o nieustający rozwój kult świętego Bogumiła to dla nas wielka radość, ale i ważne zadanie, by nie ustawać w działaniach mających w centrum naszego świętego patrona”.

Po odczytaniu dokumentów Burmistrz Józef Kaczmarek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Uniejowie, Januszem Kosmalskim, wręczyli Księdzu Biskupowi insygnia przynależne nadanemu tytułowi: złoty pierścień z herbem Uniejowa oraz glejt potwierdzający otrzymanie Honorowego Obywatelstwa.

Uroczystość uświetnił grą na organach Łukasz Mosur – asystent w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, wykładowca w Zakładzie Muzyki Organowej i Sakralnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kaliszu.

Po uroczystości przedstawiciele duchowieństwa udali się w okolice Zagrody Młynarskiej, aby w alei dębowej posadzić kolejne 14 drzew. Dęby zasadzili: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering – Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przełożona Generalna – Matka Jolanta Gołębiowska oraz Przełożona s. Alicja Śmiałek reprezentujące Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, ks. Julian Głowacki – Redaktor Tygodnika Idziemy – Ład Boży, ks. Tomasz KaczmarekPrałat honorowy Jego Świątobliwości w imieniu brata ks. Andrzeja KaczmarkaProboszcza Parafii św. Michała Archanioła w Russocicach oraz proboszczowie parafii wchodzących w skład Dekanatu Uniejowskiego, na czele z Dziekanem ks. inf. Andrzejem Ziemieśkiewiczem.