Wyniki kontroli w schronisku

10.09. 2019 r. pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie – Anna Pająk-Kowalska wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w Uniejowie przeprowadzili kontrolę zwierząt znajdujących się w Gabinecie Weterynaryjny, Lek. Wet. Andżelika Barczak, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Psia Ostoja, ul. Szkolna 14, Pieczyska, 98-400 Wieruszów.

W trakcie wizytacji dokonano sprawdzenia dobrostanu zwierząt pochodzących z terenu gminy Uniejów oraz przeprowadzono analizę prowadzonej dokumentacji (papierowej i elektronicznej). Przeprowadzający kontrolę dokonali oględzin boksów oraz sektorów, w których znajdują się zwierzęta. Na dzień 10.09.2019 r. stwierdzono, iż w schronisku przebywa 13 kotów oraz 20 psów.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości dotyczącej warunków przetrzymywania znajdujących się w schronisku zwierząt.

Zachęcamy do adopcji zwierząt z terenu gminy Uniejów, znajdujących się w schronisku. Dodatkowe informacje dotyczące adopcji czworonogów można uzyskać na stronach https://psiaostoja.pl/ (w zakładce „Adopcje”) i  https://uniejow.pl/aktualności (w zakładce „Dla mieszkańców –Adopcje zwierząt”) oraz pod numerem tel. 603 394 731 lub kontaktując się z  pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie pod numerem tel. 63 288 97 49.