Złote Gody

Dzień staje się krótszy, robi się coraz zimniej, liście drzew zmieniają barwę na wszystkie odcienie żółci, pomarańczy i czerwieni. Nadeszła jesień. Właśnie jesienią w Uniejowie od prawie 10 lat spotykają się pary małżeńskie, aby wspólnie świętować Złote Gody.

8 października br. w Domu Pracy Twórczej odbyła się uroczystość wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystej dekoracji medalami  w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek. Towarzyszyli mu Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kosmalski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Kowalska i Z-ca  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jolanta Pająk. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Jest to podziękowanie za ofiarną miłość, za przykład pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. Po części oficjalnej Jubilaci  zostali zaproszeni na poczęstunek. Były toasty, wspomnienia i tańce. O oprawę artystyczną uroczystości zadbała Kapela „Spod Baszty” pod kierownictwem Pana Mariana Pięgota, który w tym roku był jednym z Jubilatów.

 

Złote Gody wspólnie świętowali:

Państwo Stanisława i Jan Jaśkiewiczowie z Gór,

Państwo Janina i Józef Dzieciątkowscy ze Spycimierza,

Państwo Janina i Jerzy Król z Uniejowa,

Państwo Anna i Wojciech Tomczewscy z Uniejowa,

Państwo Zofia i Marian Pięgotowie z Uniejowa,

Państwo Krystyna i Tadeusz Ścibiorowie z Uniejowa,

Państwo Kazimiera i Jan Galochowie z Woli Przedmiejskiej

Państwo Jadwiga i Henryk Pilarkowie z Uniejowa,

Państwo Anna i Kazimierz Pająk z Felicjanowa,

Państwo Aniela i Andrzej Urbaniakowie z Uniejowa,

Państwo Anna i Lech Rosiakowie z Hipolitowa,

Państwo Irena i Stanisław Wojechowie ze Stanisławowa,

Państwo Krystyna i Józef Pietruszka z Brzozówki,

Państwo Maria i Leszek Szerwińscy z Rożniatowa-Kolonii,

Państwo Kazimiera i Marian Stasiakowie z Brzezin,

Państwo Władysława i Bogdan Pietrzakowie ze Stanisławowa,

Państwo Zuzanna i Józef Kolasa z Wielenina.

Drodzy Jubilaci przyjmijcie jeszcze raz gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci,  wnuków i prawnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.