Zmiana w Programie „Czyste Powietrze” dotycząca kosztów kwalifikowanych

Jedna z najbardziej istotnych zmian w Programie „Czyste Powietrze”, która nastąpiła w dniu 1 lipca 2019, polega na tym, iż wnioskodawca najpierw składa wniosek w wersji papierowej lub papierowej i elektronicznej, a dopiero potem może ponosić wydatki i otrzymywać faktury.

Oznacza to, iż koszty związane z realizacją inwestycji można ponosić dopiero od dnia złożenia wniosku:
– w wersji papierowej (liczy się data złożenia wniosku w siedzibie WFOŚiGW lub data stempla pocztowego)
– od daty złożenia w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta z załącznikami z użyciem podpisu elektronicznego lub przez e-PUAP z załącznikami.

Jedynie koszty dokumentacji (jeśli jest sporządzona) np. audytu lub tez dokumentacji projektowej mogą być poniesione wcześniej czyli nim wniosek zostanie złożony.

Po dniu złożenia wniosku inwestycję można zakończyć i nie ma wymogu by czekać na ocenę wniosku czy też decyzję o przyznaniu środków.