Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B”

kiedy
od: godz. 08:00, 07.6.2021
do: godz. 16:00, 30.6.2021
gdzie: Urząd Miasta w Uniejowie, pok.15 (dawna biblioteka)
organizator: Gmina Uniejów

Od 7 do 30 czerwca br. trwać będą pogłębione konsultacje dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniono na stronach internetowych:

  • http://bip.uniejow.pl/dokumenty/1266
  • https://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-mpzp-w-uniejowie-do-30-czerwca-2021r
  • www.miastouniejow.geoportalgminy.pl

W ramach konsultacji w terminie 07-30.06.2021 r. czynny będzie Punkt konsultacyjny w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 15 (dawna biblioteka), w każdy czwartek w godz. od 1000 do 1300.

Dodatkowo, zainteresowani mogą wziąć udział w Konsultacjach pisemnych poprzez złożenie uwagi, opinii, komentarza na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń.

Uwagi, opinie, komentarze można składać do dnia 30.06.2021 r. jedną z następujących dróg:

  • w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą elektroniczną na adres urzad@uniejow.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • za pomocą formularza online. Aby przejść do formularza online prosimy kliknąć czerwony guzik po lewej [Weź udział].
  • za pomocą interaktywnego narzędzia GIS na geoportalu: www.miastouniejow.geoportalgminy.pl. W celu złożenia uwagi należy użyć przycisku RYSUJ i zakreślić obszar, którego dotyczy składana uwaga. Po zatwierdzeniu przez podwójne kliknięcie prawego przycisku myszy, wywołany zostanie formularz, który należy wypełnić i zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ. Potwierdzeniem złożenia uwagi jest wiadomość przesłana na podany w formularzu adres mailowy.