Twoja Gmina, Twój Urząd

Czujnik smogu w Uniejowie

Na terenie Uniejowa, przy Szkole Podstawowej na ul. Kościelnickiej znajduje się czujnik smogu airly sensory. To małe urządzenie dostarcza aktualne dane o jakości powietrza, a także informuje z 24-godzinnym wyprzedzeniem prognozę z 80% dokładnością.

Sensory Airly mierzą strategiczne składniki zanieczyszczenia, tj. cząstki stałe (PM1, PM2,5, PM10) oraz gazy (NO2, O3, SO2 i CO), tak aby każdy użytkownik miał dokładny wgląd w jakość powietrza, którym oddycha.

Sensory mierzą stężenie cząstek stałych za pomocą technologii laserowej. W przypadku zanieczyszczeń gazowych jedno urządzenie jest w stanie zmierzyć dwa związki chemiczne metodą analizy elektrochemicznej. Odczyty są pobierane z dwóch ogniw umieszczonych w module gazowym sensora. Każdy sensor wyposażono w specjalną kontrolkę zmieniającą kolory diody zależnie od jakości powietrza zgodnie ze skalą kolorystyczną CAQI.

  • CO, NO2, O3, SO2 — kluczowe zanieczyszczenia gazowe monitorowane przez sensory
  • GSM — protokół używany do transmisji danych

Mapa online integruje wiarygodne dane o kluczowych parametrach pogodowych, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza oraz wiatr, w lokalizacjach, w których zainstalowano urządzenie.

Stan jakości powietrza można sprawdzić pod linkiem:

www.airly.org