Twoja Gmina, Twój Urząd

„Dym i sadze” z komina piekarni przy nieruchomości na ul. Rynek 15

Publikujemy wyniki pomiaru dokonanego za pomocą bezzałogowego statku powietrznego.

W związku z wiadomością przesłaną w dniu 12 sierpnia do Urzędu Miasta w Uniejowie, dotyczącą wydobywającego się  „dymu i sadzy” z komina piekarni przy nieruchomości – ul. Rynek 15, 99-210 Uniejów, informuję, iż w dniu 14.12.2021 r. oraz 16.12. 2021 r. na zlecenie Gminy Uniejów (w wyniku  zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) dokonano za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (dron) pomiaru:

-pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 (kluczowych z perspektywy zapisów uchwał antysmogowych),

-substancji pozwalających na wykrycie współspalania odpadów, takich jak: etanol, amoniak, chlorek wodoru, formaldehyd.

Jednocześnie zawiadamiam, iż stosowne badania pod kątem obecności /ilości pyłów/ związków chemicznych w dymie kominowym nie wykazały przekroczenia norm dla poniższych związków chemicznych:

– Lotnych Związków Organicznych (LZO),

– Formaldehydu (CH2O),

– Siarkowodoru (H2S),

– Amoniaku (NH3),

– Chlorowodoru (HCL),

– Cyjanowodoru (HCN).

Nieznaczne przekroczenia pojawiły się dla stężenia pyłów PM1, PM2,5, PM10 w momencie rozpalania paleniska.

Burmistrz Miasta Uniejów jako organ ochrony przyrody, w myśl zapisów art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), prowadzi szeroko rozumianą edukację ekologiczną mieszkańców Miasta i Gminy Uniejów, poprzez m.in.: przeprowadzanie przez pracownika Urzędu Miasta w Uniejowie spotkań informacyjnych z zainteresowanymi osobami w ramach programu „Czyste Powietrze”, przygotowanie odpowiednich artykułów pojawiających się w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych.

Wobec powyższych wskazań, dla Gminy Uniejów niezwykle istotne jest dbanie w praktyce o aspekty związane z szeroko rozumianą ochroną powietrza.

Sporządziła: Anna Pająk-Kowalska

Inspektor ds. ochrony środowiska

63 288 9749