Twoja Gmina, Twój Urząd

Międzynarodowy kongres klimatyczny dla samorządowców w Uniejowie

W dniach 26-29 maja 2022 r. w Uniejowie samorządowcy z całego kraju spotkają się na międzynarodowym kongresie klimatycznym, podczas którego będą omawiane kwestie związane z geotermią i innymi odnawialnymi źródłami energii oraz inwestycje w ochronę klimatu i rozwój gospodarczy.

Kongres geotermalny jest organizowany w ramach projektu: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi”, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program wydarzenia składa się z kilku sekcji, podczas których zostanie poruszona następująca tematyka:
• teoretyczne aspekty dotyczące pakietów klimatycznych,
• inwestycje i nakłady na OZE,
• B+R w OZE,
• przepisy dot. OZE a faktyczne zaangażowanie w działania,
• instrumenty prawne i ekonomiczne wspierające rozwój OZE,
• promocja zapobiegania zmianom klimatu i OZE wśród przedsiębiorców i mieszkańców regionu łódzkiego;
• konsekwencje zmian klimatycznych i inwestowania w OZE na gospodarkę.

Wystąpienia rozpocznie sesja uniejowska, którą otworzy Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek wraz z prezesami gminnych spółek. Dalej, wśród prelegentów znajdą się członkowie zagranicznych delegacji z miast partnerskich Uniejowa: islandzkiego Grindaviku, fińskiego Sonkajärvi oraz Mórahalom (Węgry), będących liderami w dziedzinie wykorzystania wód geotermalnych oraz pilotażowych programów edukacji ekologicznej.

Sesje eksperckie wraz z częścią warsztatową poprowadzą przedstawiciele uczelni wyższych oraz specjaliści z dziedziny OZE i zmian klimatycznych, m.in.: dr hab. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. AGH, prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, zastępca kierownika Laboratorium Geoenergetyki, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; oraz dr hab. Tomasz Śliwa, prof. AGH, kierownik Laboratorium Geoenergetyki, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii prowadzi m.in. prace badawcze w zakresie technologii i projektowania otworów wiertniczych, optymalizacji parametrów technologii wiercenia do celów eksploatacyjnych wód geotermalnych.

Ostatnim punktem programu będzie sesja terenowa, podczas której uczestnicy odwiedzą urządzenia wchodzące w skład kaskadowego systemu wykorzystania energii geotermalnej w Uniejowie, miejsca rekreacji bazujące na gorącej solance oraz zakończone i realizowane inwestycje dot. ochrony klimatu.

(MB)

Program „Międzynarodowego kongresu klimatycznego dla samorządowców. Geotermia oraz pozostałe OZE – inwestycje w ochronę klimatu i rozwój gospodarczy”.

27 maja 2022

SESJA UNIEJOWSKA

Zagadnienia: inwestycje i nakłady w OZE • promocja zapobiegania zmianom klimatu i OZE wśród przedsiębiorców i mieszkańców • konsekwencje zmian klimatycznych i inwestowania w OZE na gospodarkę.

11.00 Prezentacja wprowadzająca: Od geotermii po samowystarczalną wyspę energetyczną – Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa

11.30 Kaskadowy system wykorzystania energii geotermalnej w Uniejowie – Beata Frontczak-Skrzypińska, prezes Geotermii Uniejów Sp. z o.o.

11.50 Wykorzystanie wód termalnych w rekreacji i balneologii – Marcin Pamfil, prezes Term Uniejów

SESJA MIĘDZYNARODOWA

Zagadnienia: inwestycje i nakłady w OZE • promocja zapobiegania zmianom klimatu i OZE wśród przedsiębiorców i mieszkańców • konsekwencje zmian klimatycznych i inwestowania w OZE na gospodarkę • Instrumenty prawne i ekonomiczne wspierające rozwój OZE.

12.30 Najnowsze trendy inwestycyjne i prawne wykorzystania energii geotermalnej na przykładzie Islandii – przedstawiciel gminy Grindavik (Islandia)

13.00 Programy edukacyjne i współpraca gminy z mieszkańcami na rzecz zapobieganiu zmianom klimatu – przedstawiciel gminy Sonkajärvi (Finlandia)

13.30 Odnawialne źródła energii a rozwój lokalny – przedstawiciel gminy Mórahalom (Węgry)

SESJA EKSPERCKA

Zagadnienia: badania i rozwój w OZE • promocja zapobiegania zmianom klimatu i OZE wśród przedsiębiorców i mieszkańców.

14.00 Znaczenie geotermii w rozwoju lokalnym – dr hab. inż. Aneta Sapińska- Śliwa, prof. AGH

14.30 Odnawialne źródła w miejskich systemach ciepłowniczych – dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH

SESJA WARSZTATOWA

Zagadnienia: teoretyczne aspekty dotyczące pakietów klimatycznych • konsekwencje zmian klimatycznych i inwestowania w OZE na gospodarkę

16.30 Wybrane zagadnienia związane z ochroną klimatu (zajęcia w formule warsztatowej)

17.15 Zmiany klimatyczne a źródła energii w rozwoju cywilizacji Zajęcia w formule mieszanej (referat, obliczenia, dyskusja) Prowadzący: dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. AGH, dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH

28 maja 2022

SESJA WARSZTATOWA

Zagadnienia: przepisy dot. OZE a faktyczne zaangażowanie w działania • inwestycje i nakłady na OZE • promocja zapobiegania zmianom klimatu i OZE wśród przedsiębiorców i mieszkańców.

10.00-11.00 Historia geotermii w Uniejowie i pierwszego Uzdrowiska Termalnego w Polsce – sesja warsztatowa przygotowująca do wyjazdu w teren. Prowadząca: dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, prof. AGH

SESJA TERENOWA

Zagadnienia: przepisy dot. OZE a faktyczne zaangażowanie w działania • inwestycje i nakłady na OZE • promocja zapobiegania zmianom klimatu i OZE wśród przedsiębiorców i mieszkańców.

11.30-14.00 • Zwiedzanie Geotermii Uniejów (odwierty Uniejów IG-1, Uniejów PIG-AGH-1, Uniejów PIG-AGH-2, ciepłownia, wymiennikownia, stacja pomp, elektrociepłownia • Zwiedzanie Term Uniejów (balneoterapia, rekreacja boisko, produkty geotermalne) • Zwiedzanie inwestycji dot. ochrony klimatu w Uniejowie Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH, Jacek Kurpik, kierownik ds. Eksploatacji Geotermii Uniejów, Marcin Pamfil, prezes PGK Termy Uniejów, Józef Kaczmarek, burmistrza Uniejowa.