Twoja Gmina, Twój Urząd

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego odwiedzili Uniejów

W ramach ćwiczeń terenowych pt. „Polityki zrównoważonego rozwoju” Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, studenci tegoż wydziału wraz z wykładowcami odwiedzili 18 maja 2022 r. Uniejów.

Ćwiczenia terenowe polegają na jednodniowych wizytach w różnych miastach Polski. Tym razem 45-osobowa grupa studentów i ich wykładowcy wybrali na ćwiczenia Uniejów.

W trakcie pobytu grupa spotkała się z Burmistrzem Miasta Uniejów, który opowiedział o rozwoju Uniejowa. Podczas prezentacji włodarz miasta zaprezentował rozwój Uniejowa na przestrzeni ostatnich lat. W formie prezentacji zostały przedstawione: inwestycje i projekty zrealizowane z funduszy europejskich, współpraca krajowa i międzynarodowa, poszczególne strefy ochrony uzdrowiskowej, produkty regionalne, działające na terenie gminy stowarzyszenia i zespoły, rozwój mieszkalnictwa, zaplanowane inwestycje oraz formy promocji miasta.

Po prezentacji grupa wybrała się na zwiedzanie uniejowskich instytucji, interesujących ich miejsc i miasta z przewodnikiem.