Twoja Gmina, Twój Urząd

Stan prawny drogi dojazdowej do gospodarstw w miejscowości Brzozówka uregulowany

19 września br. w Kancelarii Notarialnej Pana Macieja Hajdukiewicza – Zybert podpisano akt notarialny, na podstawie którego gmina Uniejów stała się właścicielem nieruchomości zajętych pod drogę dojazdową do siedlisk gospodarczych i gruntów rolnych w miejscowości Brzozówka.

Do niedawna dojazd do gospodarstw i gruntów rolnych położonych na terenie przysiółku Osina odbywał się drogą gruntową, przebiegającą kolejno poprzez działki należące do osób fizycznych. Droga nie była w tym miejscu wydzielona geodezyjnie z nieruchomości oraz nie ustanowiono służebności dojazdu pomiędzy poszczególnymi właścicielami. Od kilkudziesięciu lat funkcjonowała jako droga zwyczajowa, a dla mieszkańców tamtejszych siedlisk była jedynym dojazdem do ich domostw.

Dzięki porozumieniu z właścicielami nieruchomości udało się wydzielić geodezyjne pasy gruntu zajęte pod drogę. Właściciele przekazali wydzielone grunty na rzecz gminy Uniejów. Po stronie samorządu, reprezentowanego przez Pana Burmistrza Józefa Kaczmarka, znalazły się wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną oraz postępowaniem notarialnym.

Prawo własności wydzielonych fragmentów nieruchomości umożliwi gminie Uniejów urządzenie w tym miejscu drogi, właściwe zadbanie o infrastrukturę oraz zapewnienie dojazdu do nieruchomości.

(MB)

Samorząd gminy Uniejów składa serdeczne podziękowania mieszkańcom przysiółka Osina, części sołectwa Brzozówka, a także wszystkim innym osobom, które pomogły w rozwiązaniu problemu.

obrazek