Twoja Gmina, Twój Urząd

Uwaga pilny komunikat dotyczący wody

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Uniejowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach  informuje, że w badaniach próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 28 czerwca 2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Uniejowie zaopatrującego miejscowości: Uniejów i Brzeziny stwierdzono obecność bakterie Escherichia coli.

Producent wody t.j. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” w Uniejowie Sp. z o.o., ul. Polna 37 na czas działań naprawczych podjął decyzję o przełączeniu zasilania sieci wodociągowej w Uniejowie wodą produkowaną przez Stację Uzdatniania Wody w Ostrowsku, w Woli Przedmiejskiej i w Spycimierzu.

W związku z tym woda warunkowo może być używana do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do przyrządzania  posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.