Twoja Gmina, Twój Urząd

Woda w kranach zdatna do spożycia. Sanepid wydał stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach poinformował w dniu 6 lipca 2022 r.,  że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Uniejowie w dniu 2 i 4 lipca 2022 r. ze studni głębinowych nr 2 i 3, z filtrów uzdatniających wodę nr 1, 2, 3, 5 i 6 oraz z zestawu hydroforowego nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Oznacza to, że woda z wodociągu publicznego jest przydatna do spożycia.

Sanepid wydał komunikat, w myśl którego: woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowywania posiłków,  używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran, a także może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Tym samy wygasa wcześniejsza decyzja administracyjna z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczonej z wodociągu zbiorowego zaopatrzona w wodę w Uniejowie z powodu obecności bakterii Escherichia coli. 

Decyzja, którą otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Termy Uniejów”  stwierdza ponadto ,,przydatność wody do spożycia wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Uniejowie”.

Przypominamy, że gdy pod koniec czerwca w próbkach pobranych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Uniejowie zaopatrującego miejscowości: Uniejów i Brzeziny stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” w Uniejowie Sp. z o.o., ul. Polna 37 na czas działań naprawczych podjęło decyzję o przełączeniu zasilania sieci wodociągowej w Uniejowie wodą produkowaną przez Stację Uzdatniania Wody w Ostrowsku, w Woli Przedmiejskiej i w Spycimierzu. 

A.Ow.